Wspieraj | Tygodnik Powszechny

Zima 2023, nr 4

Zamów

67

Listopad-Grudzień 1963

Problemy Ameryki 1963(i inne…)

Nakład wyczerpany

Spis treści

Listopad-Grudzień 1963

Problemy Ameryki 1963
(i inne...)

6 Wiersz Rainer Maria Rilke

7 Otwarcie na Wschód Tadeusz Mazowiecki, Andrzej Wielowieyski

14 Czas próby Tadeusz Mazowiecki

20 „...gdyby to ktoś wiedział!” Andrzej Micewski

28 Sakrament wspólnoty Jan Turnau

30 Spór o aktualną wartość tomizmu Andrzej Siemianowski

40 Uczony i obywatel
(O prof. Stanisławie Ossowskim) Zygmunt Skórzyński

50 Czy kryzys medycyny współczesnej? (III) Jerzy Strojnowski, Maciej Szczepański, Hanna Zienkiewicz

63 Plon ankiety medycznej „WIĘZI”

75 Przemówienie wigilijne
• Matka Julian Tuwim

77 Notatki z nieudanych
rekolekcji paryskich Konstanty I. Gałczyński

84 Opowieść staroświecka Włodzimierz Odojewski

94 „Eroica” Tadeusz Byrski

105 Getto Witold Hulewicz

106 Prymitywizm a historia
(W odpowiedzi J.Z.Słojewskiemu) Zenon Szpotański

112 Sierpień Roman Śliwonik

117 WIELOGŁOS O KAZANIACH

117 Młodzież o kazaniach ks. Tadeusz Michalski

121 O ambonie zasadniczo Edward Płochacz

124 Sekret kazania ks. Henryk Weryński

126 O kaznodziejstwie
nieco po świecku ks. Wiesław Terez

KONFRONTACJE

129 Opus Dei – w Hiszpanii
i gdzie indziej Wolfgang Dern

135 Amerykański dylemat – 1963 Michał Ronikier

140 Albany, stan Georgia Sally Belfrage

Z PROBLEMÓW NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

149 Aresztowanie Floriana (IV) Stanisław Broniewski

NAD KSIĄŻKAMI

166 Herezje i prawdy
o Polsce Jagiellonów Andrzej Wielowieyski

178 Portret partyzanta nieznajomego Ireneusz Opacki

184 Świadectwo doktora Rocka Halina Bortnowska

189 Mocując się z konterfektem Zbigniew Pędziński

FAKTY I KOMENTARZE

192 V Międzynarodowy Zjazd Slawistów Jerzy Starnawski

196 Twórczość amatorska problemem Hanna Szczypińska

200 Studencki flirt z Melpomeną Andrzej Jankowski

202 Corrida Luisa Bunuela Jerzy Raczkowski

205 Rzeźby Wiktorii Iljin Stanisława Grabska

207 Klub Inteligencji Katolickiej
w Krakowie Roman M. Zawadzki

Listy do redakcji

211 Czego oczekujemy
od kaznodziejów? Halina Jastrzębska

212 Czy modlitwa może być prośbą? H. Bogucka

212 Odpowiedź autora Franciszek Kamecki

Prenumerata

Znaki harmonii. Creatio continua IV

W dniach 1-2 grudnia w Krakowie odbędzie się konferencja Creatio continua IV o szukaniu znaków harmonii: w ekologii, ekonomii, (geo)polityce i duchowości. „Więź” jest patronem medialnym wydarzenia.

Więcej