Testament | Księgarnia Wydawnictwo Poznańskie (wydawnictwopoznanskie.pl)

Lato 2024, nr 2

Zamów

67

Listopad-Grudzień 1963

Problemy Ameryki 1963(i inne…)

Nakład wyczerpany

Spis treści

Listopad-Grudzień 1963

Problemy Ameryki 1963
(i inne...)

6 Wiersz Rainer Maria Rilke

7 Otwarcie na Wschód Tadeusz Mazowiecki, Andrzej Wielowieyski

14 Czas próby Tadeusz Mazowiecki

20 „...gdyby to ktoś wiedział!” Andrzej Micewski

28 Sakrament wspólnoty Jan Turnau

30 Spór o aktualną wartość tomizmu Andrzej Siemianowski

40 Uczony i obywatel
(O prof. Stanisławie Ossowskim) Zygmunt Skórzyński

50 Czy kryzys medycyny współczesnej? (III) Jerzy Strojnowski, Maciej Szczepański, Hanna Zienkiewicz

63 Plon ankiety medycznej „WIĘZI”

75 Przemówienie wigilijne
• Matka Julian Tuwim

77 Notatki z nieudanych
rekolekcji paryskich Konstanty I. Gałczyński

84 Opowieść staroświecka Włodzimierz Odojewski

94 „Eroica” Tadeusz Byrski

105 Getto Witold Hulewicz

106 Prymitywizm a historia
(W odpowiedzi J.Z.Słojewskiemu) Zenon Szpotański

112 Sierpień Roman Śliwonik

117 WIELOGŁOS O KAZANIACH

117 Młodzież o kazaniach ks. Tadeusz Michalski

121 O ambonie zasadniczo Edward Płochacz

124 Sekret kazania ks. Henryk Weryński

126 O kaznodziejstwie
nieco po świecku ks. Wiesław Terez

KONFRONTACJE

129 Opus Dei – w Hiszpanii
i gdzie indziej Wolfgang Dern

135 Amerykański dylemat – 1963 Michał Ronikier

140 Albany, stan Georgia Sally Belfrage

Z PROBLEMÓW NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

149 Aresztowanie Floriana (IV) Stanisław Broniewski

NAD KSIĄŻKAMI

166 Herezje i prawdy
o Polsce Jagiellonów Andrzej Wielowieyski

178 Portret partyzanta nieznajomego Ireneusz Opacki

184 Świadectwo doktora Rocka Halina Bortnowska

189 Mocując się z konterfektem Zbigniew Pędziński

FAKTY I KOMENTARZE

192 V Międzynarodowy Zjazd Slawistów Jerzy Starnawski

196 Twórczość amatorska problemem Hanna Szczypińska

200 Studencki flirt z Melpomeną Andrzej Jankowski

202 Corrida Luisa Bunuela Jerzy Raczkowski

205 Rzeźby Wiktorii Iljin Stanisława Grabska

207 Klub Inteligencji Katolickiej
w Krakowie Roman M. Zawadzki

Listy do redakcji

211 Czego oczekujemy
od kaznodziejów? Halina Jastrzębska

212 Czy modlitwa może być prośbą? H. Bogucka

212 Odpowiedź autora Franciszek Kamecki