Wiosna 2024, nr 1

Zamów

66

Październik 1963

Spór o kulturę masową(i inne…)

Nakład wyczerpany

Spis treści

Październik 1963

Spór o kulturę masową
(i inne...)

3 Personalizm mounierowski wobec kultury masowej Stefan Wilkanowicz

16 Szansa czy zagrożenie kultury? Jacek Wejroch

28 Wiersze Jerzy Świdziński

30 Ostatni polonez Zbigniew Zielonka

37 Frisch albo cierpienia człowieka nieautentycznego Łukasz Ligęza

51 Ostatnia wizyta Barbara Eysymontt

54 Notatki na temat wiary Jan Turnau

KONFRONTACJE

60 JAK KSZTAŁTOWAĆ KAPŁANÓW DLA WSPÓŁCZESNOŚCI?

60 Raport arcybiskupa
de Bazelaire

63 Rozmowa z wicerektorem Seminarium Duchownego
w Lyonie

66 Jakich księży kształci
„Mission de France” o. Daniel Bonnechére

Z PROBLEMÓW NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

70 Aresztowanie Floriana (III) Stanisław Broniewski

RYKOSZETEM

83 Nadgorliwcy Stefan Bakinowski

NAD KSIĄŻKAMI

87 Dramaty ludzi samotnych Bohdan Cywiński

90 Stare i nowe u Zawieyskiego Jerzy Stadnicki

94 „Historia filozofii chrześcijańskiej” Boehnera Władysław Seńko

97 Bluff nieśmiertelny Bohdan Skaradziński

105 Dzieci polskie oskarżają Krystyna Konarska-Łosiowa

Listy do redakcji

108 Msza św. dla dzieci Maria Kowalska

112 Jeszcze w sprawie seminariów duchownych Piotr Wóycicki

115 Regulamin, ale jaki? - odpowiedź autora Edward Płochocz

116 O reformę strojów duchowieństwa Wacław Tracz

117 „WIĘŹ” w oczach czytelnika ks. Wojciech Maykowski

118 Odpowiedź autora Jan Turnau

119 W sprawie „Świętej Imogeny” Helena Bogucka

119 Odpowiedź autorki Irena Dowgielewicz

120 6 a nie 36 ucieczek Maciej Giertych