Wiosna 2024, nr 1

Zamów

63

Lipiec-Sierpień 1963

Tradycja i reforma w katolicyzmie polskim(i inne…)

Nakład wyczerpany

Spis treści

Lipiec-Sierpień 1963

Tradycja i reforma w katolicyzmie polskim
(i inne...)

5 Paweł VI

10 „Głos czasu jest głosem Boga” Jan Turnau

15 Pierwsze wnioski Janusz Zabłocki

30 Jeden, święty, katolicki, apostolski Yves Congar OP

40 TRADYCJA I REFORMA
W KATOLICYZMIE POLSKIM Juliusz Eska

48 Komentarz psychologiczny
do Wielkiej Odnowy Jerzy Strojnowski

53 Klęczący błazen Renata Prawdzic

62 Przeciw katolickim inkubatorom Zofia Brzostowska

67 Tradycja głównym punktem oparcia? Jan Prokop

69 „Accomdata renovatio” w epoce kultury masowej Adam Paygert

75 Idzie nowe ks. Wacław Kalkowski

83 Co odrzucić, co zachować,
co zreformować? ks. Bogdan Kolinek

86 „Parafie biskupie”, katecheza, liturgia Halina Bortnowska

94 Nowość i dawność
w katolicyzmie Jan Kłys

104 O dialog z katolicyzmem masowym Barbara Wosiek

108 Odpust w Seceminie albo odpust u nas Jan Lohmann

110 Wartość mounierowskiego „zakładu” Wojciech Wieczorek

123 Jeszcze o lewicy Andrzej Micewski

134 Wiersze Vicente Aleixandre Merlo

137 Święta Imogena Irena Dowgielewicz

155 Kosmopolak z Gwatemali Tadeusz J. Żółciński

170 Wiersze Jerzy M. Janiak

172 Chrystus Coaude Cuénot

Z PROBLEMÓW NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

188 Aresztowanie Floriana Stanisław Broniewski

200 „Burza” między Sanem
a Wisłoką Ludwik Kubik

NAD KSIĄŻKAMI

216 O poezji i makatkach Stefan Lichański

221 Jak się dziś pisze? Jerzy Stadnicki

224 „Oglądały oczy moje” Andrzej Micewski

FAKTY I KOMENTARZE

228 Rodzina a zawód F. A.

233 800 tysięcy Andrzej Jankowski

235 Lubelska próba E. Z.

Listy do redakcji

238 Lewica a lewicowość Rudolf Buchała

239 Bronię Ericha Fromma Adam Stanowski