Wiosna 2024, nr 1

Zamów

62

Czerwiec 1963

Testament duchowy Jana XXIII(i inne…)

Nakład wyczerpany

Spis treści

Czerwiec 1963

Testament duchowy Jana XXIII
(i inne...)

3 Testament duchowy papieża Jana XXIII

7 Otwarcie nowych dróg Tadeusz Mazowiecki

20 Chrześcijaństwo i polityka Candide Moix

28 Przyszłość powinna być tańsza Bohdan Skaradziński

44 Wiersze Stanisław Cieślak

46 Chrystus (II) Claude Cuénot

57 Wiersze Krystyna Konarska-Łosiowa

58 Kultura pilnie poszukiwana Zbigniew Pędziński

NAD KSIĄŻKAMI

66 Dowód na istnienie piękna Zbigniew Bieńkowski

73 „Nic prócz siebie” Jerzy Krzysztoń

76 Nad książkami o Ameryce Wojciech Wieczorek

FAKTY I KOMENTARZE

87 Personalizm Teilharda
i Mouniera Janusz Zabłocki

91 O katolicyzmie polskim – notatki z podróży Krystyna Konarska-Łosiowa

93 „Biblioteka Kaznodziejska” Jan Turnau

98 Eliot znany czy nie znany? Zofia Jasińska

101 Warszawski Klub Inteligencji Katolickiej Bohdan Cywiński

Listy do redakcji

104 Kilka sprostowań
o „partii katolickiej" Stefan Kaczorowski

110 O prawdziwe oblicze „partii katolickiej” w dwudziestoleciu Wacław Bitner

112 Więcej odpowiedzialności ks. Henryk Weryński

115 Odpowiedź polemistom
w sprawie „partii katolickiej” Andrzej Micewski