Jesień 2023, nr 3

Zamów

61

Maj 1963

Dyskusja o gen. Wł. Sikorskim(i inne…)

Nakład wyczerpany

Spis treści

Maj 1963

Dyskusja o gen. Wł. Sikorskim
(i inne...)

3 Dyskusja o gen. Wł. Sikorskim

42 Zwiastowanie Franciszek Damecki

43 Kult maryjny w Polsce XIX w. Ewa Jabłońska-Deptuła

52 Kazania z płyt? Jan Turnau

56 Filotea Jerzy Stadnicki

66 Chrystus Claude Cuénot

71 Uczniowie z Emaus Franciszek Damecki

72 O Trylogii i Sienkiewiczu Stefan Lichański

81 Literatura polska w wypisach szkolnych Jerzy Starnawski

93 Chrystus i ty • Prośba Franciszek Damecki

NAD KSIĄŻKAMI

95 Powrót Fitzgeralda Maciej Bagiński

RYKOSZETEM

100 J. M. Święcicki contra K. Rahner Juliusz Eska

103 Kobieta w Kościele Jadwiga Żylińska

FAKTY I KOMENTARZE

109 Zgon prof. Kazimierza Ajdukiewicza Witold Marciszewski

110 Współpraca CRZZ – ZSP Andrzej Jankowski

112 Z działalności Klubu Inteligencji Katolickiej we Wrocławiu J. S.

Listy do redakcji

115 O Maritainie w Polsce Karol Górski

116 Kilka sprostowań Kazimierz Wyka

117 Krytyka krytyków Tadeusz Mrówczyński

118 W odpowiedzi
T. Mrówczyńskiemu Zenon Kałuża, Wacław Tkaczuk

Prenumerata

Znaki harmonii. Creatio continua IV

W dniach 1-2 grudnia w Krakowie odbędzie się konferencja Creatio continua IV o szukaniu znaków harmonii: w ekologii, ekonomii, (geo)polityce i duchowości. „Więź” jest patronem medialnym wydarzenia.

Więcej