Wiosna 2024, nr 1

Zamów

60

Kwiecień 1963

Z encykliki „Pacem in terris”(i inne…)

Nakład wyczerpany

Spis treści

Kwiecień 1963

Z encykliki „Pacem in terris”
(i inne...)

3 Z encykliki „Pacem in Terris”

8 Sobór wielkiej wiary Anna Morawska

14 Z wypowiedzi kard. F. Koeniga

16 Dwa nurty w teologii Gregory Baum

23 Człowiek (II) Claude Cuénot

37 Moc • Odkrycie trupa Holofernesa Ludwik Tyborowski

38 Czy kryzys medycyny współczesnej - c.d. Tadeusz Kielanowski, Julian Aleksandrowicz, Seweryn Montowski, Stanisław Luft

53 W poszukiwaniu źródeł kryzysu Jacek Wejroch

70 Z poematu „Testament zanim przyjdę” Maciej Bordowicz

72 Przyczynki do turpizmu Jacek Łukasiewicz

84 Franz Kafka Jerzy Haczewski

Z PROBLEMÓW NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

87 Wędrówka po obozach specjalnych Stanisław Rutkowski

NAD KSIĄŻKAMI

98 „Dlaczego zło” M. A. Krąpca Andrzej Siemianowski

101 Panorama średniowiecza Józef Smosarski

106 Dialogu z polskim egzystencjalizmem ciąg dalszy Zbigniew Pędzński

FAKTY I KOMENTARZE

111 Teatr Polski (1913–1963) Zofia Jasińska

114 Nauka i postawa Andrzej Jankowski

116 Sztuka i przedmiot Stanisława Grabska