Jesień 2022, nr 3

Zamów

59

Marzec 1963

Czy kryzys medycyny współczesnej(i inne…)

Nakład wyczerpany

Spis treści

Marzec 1963

Czy kryzys medycyny współczesnej
(i inne...)

3 Czy kryzys medycyny współczesnej? Walenty Hartwig, Antoni Kępiński, Bogusław Winid, Włodzimierz Kuryłowicz, Leon Manteuffel

28 Wiersze Bogdan Ostromęcki

30 Personalizm mounierowski
a polski „katolicyzm otwarty” Janusz Zabłocki

49 Propozycja dialogu Tadeusz M. Jaroszewski

69 Wiersze Elżbieta Cichla-Czarniawska

70 Człowiek Claude Cuénot

76 Poezja Afryki Frenc Parks, Bernard Dadie, Set Kodżu, Rafael E. G. Armattu

NAD KSIĄŻKAMI

82 Pisma Henryka Dembińskiego Tadeusz Mazowiecki

90 „Miraże zdrowia” – filozofia medycyny René Dubos Jacek Wejroch

100 Determinizm czy indeterminizm Jolanta Ostoia

FAKTY I KOMENTARZE

105 Trwa, choć przeminęło Józef Smosarski

108 „Zeszyty naukowe KUL” po pięciu latach J. S.

111 W poszukiwaniu rozumu Wiesław Szymański

Listy do redakcji

118 List z Niemiec Ellinor Olleigan

Prenumerata

14 grudnia o godz. 17:30 odbędzie się spotkanie promocyjne książki „Zawód: historyk”. Z jej autorami: Andrzejem Friszkem, Janem Olaszkiem i Tomaszem Siewierskim porozmawia Dobrochna Kałwa. Zapraszamy do Sali Kolumnowej na Wydziale Historii UW (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 w Warszawie).

Więcej

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury