Testament | Księgarnia Wydawnictwo Poznańskie (wydawnictwopoznanskie.pl)

Lato 2024, nr 2

Zamów

59

Marzec 1963

Czy kryzys medycyny współczesnej(i inne…)

Nakład wyczerpany

Spis treści

Marzec 1963

Czy kryzys medycyny współczesnej
(i inne...)

3 Czy kryzys medycyny współczesnej? Walenty Hartwig, Antoni Kępiński, Bogusław Winid, Włodzimierz Kuryłowicz, Leon Manteuffel

28 Wiersze Bogdan Ostromęcki

30 Personalizm mounierowski
a polski „katolicyzm otwarty” Janusz Zabłocki

49 Propozycja dialogu Tadeusz M. Jaroszewski

69 Wiersze Elżbieta Cichla-Czarniawska

70 Człowiek Claude Cuénot

76 Poezja Afryki Frenc Parks, Bernard Dadie, Set Kodżu, Rafael E. G. Armattu

NAD KSIĄŻKAMI

82 Pisma Henryka Dembińskiego Tadeusz Mazowiecki

90 „Miraże zdrowia” – filozofia medycyny René Dubos Jacek Wejroch

100 Determinizm czy indeterminizm Jolanta Ostoia

FAKTY I KOMENTARZE

105 Trwa, choć przeminęło Józef Smosarski

108 „Zeszyty naukowe KUL” po pięciu latach J. S.

111 W poszukiwaniu rozumu Wiesław Szymański

Listy do redakcji

118 List z Niemiec Ellinor Olleigan