Wywiad rzeka z Adamem Bodnarem w prezencie z prenumeratą „Więzi”

Zima 2020, nr 4

Zamów

59

Marzec 1963

Czy kryzys medycyny współczesnej(i inne…)

Nakład wyczerpany

Spis treści

Marzec 1963

Czy kryzys medycyny współczesnej
(i inne...)

3 Czy kryzys medycyny współczesnej? Walenty Hartwig, Antoni Kępiński, Bogusław Winid, Włodzimierz Kuryłowicz, Leon Manteuffel

28 Wiersze Bogdan Ostromęcki

30 Personalizm mounierowski
a polski „katolicyzm otwarty” Janusz Zabłocki

49 Propozycja dialogu Tadeusz M. Jaroszewski

69 Wiersze Elżbieta Cichla-Czarniawska

70 Człowiek Claude Cuénot

76 Poezja Afryki Frenc Parks, Bernard Dadie, Set Kodżu, Rafael E. G. Armattu

NAD KSIĄŻKAMI

82 Pisma Henryka Dembińskiego Tadeusz Mazowiecki

90 „Miraże zdrowia” – filozofia medycyny René Dubos Jacek Wejroch

100 Determinizm czy indeterminizm Jolanta Ostoia

FAKTY I KOMENTARZE

105 Trwa, choć przeminęło Józef Smosarski

108 „Zeszyty naukowe KUL” po pięciu latach J. S.

111 W poszukiwaniu rozumu Wiesław Szymański

Listy do redakcji

118 List z Niemiec Ellinor Olleigan

Prenumerata

Kanon wolnych Polaków: Kielce

Najbliższy warsztat historyczny „Kanonu wolnych Polaków” odbędzie się 17 marca w Kielcach. Spotkanie organizuje Laboratorium „Więzi” we współpracy ze Stowarzyszeniem im. Jana Karskiego. Zapisy pod adresem bit.ly/kanon-kielce.

Więcej

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.