Wiosna 2024, nr 1

Zamów

58

Luty 1963

Sobór i my(i inne…)

Nakład wyczerpany

Spis treści

Luty 1963

Sobór i my
(i inne...)

5 Sobór i my Juliusz Eska

14 Notatki z Rzymu Wacław Auleytner

25 Otwartość a lewicowość Andrzej Micewski

33 Obrona Katona Adam Stanowski

38 Jacques Maritain w Polsce Zenon Kałuża, Wacław Tkaczuk

57 Wizja kosmiczna Claude Cuénot

71 Dlaczego medycyna społeczna musi być indywidualna? Jerzy Stadnicki

82 Czy psychoanaliza jest nauką społeczną? Igor Caruso

100 Wiersze Franciszek Damecki

103 Kino dla 33 milionów Bohdan Jałowiecki

111 Cyrk Himilsbach

Z PROBLEMÓW NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

119 To już sto lat... – rozmowa
o Powstaniu Styczniowym Paweł Jasienica, Bohdan Skaradziński

NAD KSIĄŻKAMI

127 Mózg i dusza Marian Radawiak

135 Geneza cywilizacji amerykańskiej Ryszard Bender

142 Uległość i bunt Zbigniew Pędziński

148 Jak kształtowała się religijność polska? Jan Turnau

153 „Ewangelia” Judasza Józef Smosarski

FAKTY I KOMENTARZE

157 Cerkiew rosyjska
a ekumenizm ks. Remigiusz Dąbrowski

160 50 lat pracy duszpasterskiej J. T.

162 „Owocny” jubileusz Krystyna Konarska-Łosiowa

164 Kulikowowie i Gusiewy Jerzy Raczkowski

169 „WIĘŹ” w oczach czytelników