Kiermasz e-booków i książek

Jesień 2022, nr 3

Zamów

57

Styczeń 1963

Dyskusja o roli klubów inteligencji katolickiej(i inne…)

Nakład wyczerpany

Spis treści

Styczeń 1963

Dyskusja o roli klubów inteligencji katolickiej
(i inne...)

5 Dyskusja o roli Klubów Inteligencji Katolickiej

29 SOBÓR A PROBLEMY KATOLICYZMU POLSKIEGO

29 Uwagi o kształceniu młodych księży Edward Płochacz

38 Historyjki o Franusiu czy Pismo Święte? Katarzyna Łopuska

45 „Mater et Magistra” a społeczeństwo współczesne Marc Jussieu

63 Z dziejów księży-robotników Waldemar Piaskowski

81 Wiersze Florian Śmieja

84 Sztandarom trzeba wiatru Renata Prawdzic

106 Wiersze Andrzej Tchórzewski

Z PROBLEMÓW NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

108 Złe sąsiedztwo Bohdan Skaradziński

NAD KSIĄŻKAMI

126 Świadectwo naszych dni Andrzej Wielowiejski

135 O możliwym i koniecznym – traktat spekulatywny Wit Hajberski

141 Życie w sztuce Łukasz Ligęza

FAKTY I KOMENTARZE

147 Sto numerów „ZNAKU” Tadeusz Mazowiecki

150 O Teilhardzie – we wrocławskim KIK Janusz Starzyński

153 Sesja o społecznym nieprzystosowaniu młodzieży Krystyna Konarska-Łosiowa

156 Ludzie i zwierzęta Halina Krzysztoń

159 Filmowy plebiscyt „Więzi”

166 Hasa bohater „nieobliczalny” Andrzej Ryszard Kozłowski

169 Świątki ludowe i kapliczki przydrożne J. K.

170 Misterność Jan Turnau

Listy do redakcji

17 O nowe metody nauczania religii Anna Stecka

172 Do redakcji „Więzi” Janina Zakrzewska

174 Jeszcz o poruczniku „Dolinie” „Orzechowski – Paweł Kosowicz

Prenumerata

14 grudnia o godz. 17:30 odbędzie się spotkanie promocyjne książki „Zawód: historyk”. Z jej autorami: Andrzejem Friszkem, Janem Olaszkiem i Tomaszem Siewierskim porozmawia Dobrochna Kałwa. Zapraszamy do Sali Kolumnowej na Wydziale Historii UW (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 w Warszawie).

Więcej

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury