Wiosna 2024, nr 1

Zamów

54

Październik 1962

Perspektywa dialogu(i inne…)

Nakład wyczerpany

Spis treści

Październik 1962

Perspektywa dialogu
(i inne...)

5 Perspektywa dialogu Tadeusz Mazowiecki

16 Śmiałość a posłuszeństwo Joseph Ratzinger

33 SOBÓR A PROBLEMY KATOLICYZMU POLSKIEGO

34 Jak uczyć Johna matematyki czyli o nowy styl duszpasterstwa ks. Stanisław Bozowski

37 Uwagi o wychowaniu młodych księży Edward Płochacz

45 Kamień i wiatr Renata Prawdzic

52 Notatki na temat wiary Jan Turnau

56 Wiersze Karol Veltuzen

59 O Cezarze i cezarobójcach Stefan Lichański

75 Wiersze Barbara Sadowska

77 Moja pierwsza praca Maria Izabela Dembińska

93 Wiersze Edmund Puzdrowski

95 Złoty półmisek Gabriel Karski

Z PROBLEMÓW NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

106 Ucieczka Stanisław Rutkowski

120 Księża w akcji pomocy Żydom Tadeusz Bednarczyk

KONFRONTACJE

125 John Birch Society Anna Morawska

NAD KSIĄŻKAMI

132 Wcześniejsi niż Marks i de Mun Janusz Zabłocki

144 Najzgubniejszy z mitów Łukasz Ligęza

FAKTY I KOMENTARZE

150 Pogłębianie argumentów, czyli spory, które zbliżają Andrzej Krasiński, Andrzej Wielowieyski

160 Czy istnieje „test na świętość”? A. M.

164 Studenckie lato Andrzej Jankowski

165 Gnoseologiczne zbliżenie
J. Brauna Andrzej Siemianowski