Jesień 2022, nr 3

Zamów

52

Sierpień 1962

Życie seksualne: rzeczywistość i etyka(i inne…)

Nakład wyczerpany

Spis treści

Sierpień 1962

Życie seksualne: rzeczywistość i etyka
(i inne...)

5 Od redakcji

7 Z GABINETÓW LEKARZY

7 Wywiad z seksuologiem

12 On i ona Wanda Półtawska

19 Impresje lekarza-ginekologa Piotr Włodkowski

22 Z kart ksiąg świętych

27 Polityka populacyjna, czyli dzieci pod znakiem zapytania Andrzej Wielowieyski

46 Z księgi „Kamasutram” Vatsyayana

47 Klimaty zielonego romansu Jadwiga Konieczko

61 Z formuł magicznych Triobriandczyków (wg Bronisława Malinowskiego)

62 Maryna w kulturze masowej Marek Skwarnicki

67 Z listu Heloizy do Abelarda

69 ŻYCIE SEKSUALNE: RZECZYWISTOŚĆ I ETYKA
dyskusja:

69 Zagajenie Anna Morawska

85 Natura ludzka – norma seksualna – planowanie rodziny Jolanta Massalska

91 Próba opisu w oparciu o doświadczenie Mikołaj Kozakiewicz

98 Od psychologii sexu ku etyce Elżbieta Sujak

106 O kruchych więzach małżeńskich, czyli o rodzinie Salomon Łastik

113 Głos bez tytułu Andrzej Grzegorczyk

115 Etyka seksualna i wychowanie Anna Jaroszyńska

125 Wspólna etyka naturalna – nowe małżeństwo Andrzej Wielowieyski

143 Z ankiety w „Esprit”
– fragmenty niektórych wypowiedzi

152 Problem erotyzmu

153 Kierunki etyki i współczesne pojmowanie wolności w życiu seksualnym

156 Znaczenie społecznej sytuacji kobiety dla życia seksualnego

160 Dyscyplina i rezygnacja w życiu seksualnym

163 Z „Listów do Mileny” Franz Kafka

NAD KSIĄŻKAMI

167 Akcja „Sex” Tadeusz Żychniewicz

178 Sens buntu Stefan Papp

Prenumerata

14 grudnia o godz. 17:30 odbędzie się spotkanie promocyjne książki „Zawód: historyk”. Z jej autorami: Andrzejem Friszkem, Janem Olaszkiem i Tomaszem Siewierskim porozmawia Dobrochna Kałwa. Zapraszamy do Sali Kolumnowej na Wydziale Historii UW (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 w Warszawie).

Więcej

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury