Wiosna 2024, nr 1

Zamów

51

Lipiec 1962

Odpowiedzialność za wspólny los(i inne…)

Nakład wyczerpany

Spis treści

Lipiec 1962

Odpowiedzialność za wspólny los
(i inne...)

6 Odpowiedzialność za wspólny los Andrzej Krasiński

11 Chrześcijaństwo diaspory ks. Andrzej Woźnicki

23 Moja pierwsza praca Jerzy Kulczycki

39 Wiersze Jerzy Wilmański

51 Wiersze Zbigniew Jerzyna

53 Św. Teresa z Avila Jerzy Stadnicki

67 Notatki na temat wiary Jan Turnau

72 W pełni czasu Łukasz Ligęza

80 Opłotki Jerzy Krzysztoń

87 Wiersze Maciej Zenon Bordowicz

89 Głosy na marginesie projektu reformy szkolnictwa Stefan Kunowski

102 Encyklopedie wielkie i małe Sławomir Błaut

NAD KSIĄŻKAMI

109 Żaden Stefan Lichański

116 Socjologia i religia Franciszek Adamski

121 Stalingrad Marian Janowski

128 Granice wyobraźni Zbigniew Pędziński

FAKTY I KOMENTARZE

132 Jubileusz ks. Infułata Ferdynanda Machaya

133 Wśród laureatów Wojciech Przemyski

135 W laboratorium społecznym Bohdan Jałowiecki

140 Spotkania opolskie Zbigniew Zawadzki

143 III spotkanie filozoficzne w KIK

144 Ślady Popielarczyka

146 Wiosenny Salon Fotograficzny KIK

147 „Oni” i „my” Tadeusz Żychiewicz

155 Filmowy plebiscyt „Więzi”

Listy do redakcji

157 O samotności chrześcijanina Elżbieta Żwirkowska

159 Czego oczekuję od Soboru? Jan Prokop

162 Czy „Nowa Fala” contra Maryjność? Albert Urbański