Kiermasz e-booków i książek

Jesień 2022, nr 3

Zamów

51

Lipiec 1962

Odpowiedzialność za wspólny los(i inne…)

Nakład wyczerpany

Spis treści

Lipiec 1962

Odpowiedzialność za wspólny los
(i inne...)

6 Odpowiedzialność za wspólny los Andrzej Krasiński

11 Chrześcijaństwo diaspory ks. Andrzej Woźnicki

23 Moja pierwsza praca Jerzy Kulczycki

39 Wiersze Jerzy Wilmański

51 Wiersze Zbigniew Jerzyna

53 Św. Teresa z Avila Jerzy Stadnicki

67 Notatki na temat wiary Jan Turnau

72 W pełni czasu Łukasz Ligęza

80 Opłotki Jerzy Krzysztoń

87 Wiersze Maciej Zenon Bordowicz

89 Głosy na marginesie projektu reformy szkolnictwa Stefan Kunowski

102 Encyklopedie wielkie i małe Sławomir Błaut

NAD KSIĄŻKAMI

109 Żaden Stefan Lichański

116 Socjologia i religia Franciszek Adamski

121 Stalingrad Marian Janowski

128 Granice wyobraźni Zbigniew Pędziński

FAKTY I KOMENTARZE

132 Jubileusz ks. Infułata Ferdynanda Machaya

133 Wśród laureatów Wojciech Przemyski

135 W laboratorium społecznym Bohdan Jałowiecki

140 Spotkania opolskie Zbigniew Zawadzki

143 III spotkanie filozoficzne w KIK

144 Ślady Popielarczyka

146 Wiosenny Salon Fotograficzny KIK

147 „Oni” i „my” Tadeusz Żychiewicz

155 Filmowy plebiscyt „Więzi”

Listy do redakcji

157 O samotności chrześcijanina Elżbieta Żwirkowska

159 Czego oczekuję od Soboru? Jan Prokop

162 Czy „Nowa Fala” contra Maryjność? Albert Urbański

Prenumerata

W dniach 18-20 listopada 2022 r. na Jasnej Górze odbędzie się Forum świeckich w Kościele „Impuls”. W programie znajdują się wykłady, dyskusje i modlitwy. Wśród prelegentów członek redakcji „Więzi” ks. Andrzej Draguła; członek zespołu Laboratorum „Więzi” bp Andrzej Czaja i autorzy portalu Więź.pl: ks. Tomáš Halík, Monika Białkowska, Aleksander Bańka, Marcin Kędzierski.

Więcej

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury