Wiosna 2024, nr 1

Zamów

50

Czerwiec 1962

Kredowe koła(i inne…)

Nakład wyczerpany

Spis treści

Czerwiec 1962

Kredowe koła
(i inne...)

5 Komunikat o nagrodach
w konkursie na pamiętnik absolwenta

7 Kredowe koła Tadeusz Mazowiecki

17 Duchowa potęga materii Pierre Teilhard de Chardin T. J.

25 Wolność myśli
i chrześcijaństwo Wit Hajberski

37 Obrona Templariuszy Zbigniew Herbert

54 • Tryptyk Boga
• Droga Krzyżowa
• Dialog ekstremów Franciszek Damecki

58 Czy śmierć bohatera? Jerzy Zawieyski

70 • Grobowiec
• Kamień w strumieniu Bohdan Ostromęcki

72 Głosy do sprawy własności (I) Janusz Zabłocki

90 Granice neopozytywizmu Andrzej Micewski

101 Kryzys i reforma systemu oświaty (II) Jacek Wejroch, Andrzej Wielowieyski

113 • Horyzont • Rozmowy Krystyna Konarska-Łosiowa

114 Święta Marek Nowakowski

KONFRONTACJE

126 Katolicyzm austriacki
a pluralizm kultury
rozmowa z redaktorem naczelnym wiedeńskiego tygodnika „Die Furche” Kurt Skalnik, Zygmunt Drozdek

NAD KSIĄŻKAMI

132 Dziennik lat okupacji Władysław Bartoszewski

141 Montgomery i Eisenhower Bohdan Skaradziński

152 O światopoglądzie nauczycieli Jan Turnau

157 Czwarta książka Dawsona po polsku Jerzy Stadnicki

FAKTY I KOMENTARZE

163 Na śmierć Diogenesa Stefan Lichański

168 Wspomnienie o męczeństwie
i o godności Wojciech Wieczorek

170 Konferencja ekonomiki
i przedsiębiorstw w Wiśle S. K.

173 Laureaci Jerzy Raczkowski

177 Norwid odmłodzony Zdzisław Jastrzębski

Listy do redakcji

180 Kto winien? T. F.

183 W sprawie katolicyzmu
w Polsce Maria Szyszkowska