Testament | Księgarnia Wydawnictwo Poznańskie (wydawnictwopoznanskie.pl)

Lato 2024, nr 2

Zamów

49

Maj 1962

Kryzys i reforma systemu oświaty (i inne…)

Nakład wyczerpany

Spis treści

Maj 1962

Kryzys i reforma systemu oświaty
(i inne...)

5 Kryzys i reforma systemu oświaty Jacek Wejroch, Andrzej Wielowieyski

21 W kręgu teorii Bohdan Skaradziński

41 Dla kogo ta telewizja? Bohdan Jałowiecki

50 Zaburzenia i pozy Adam Czerniawski

51 Maryjność a „nowa fala” Juliusz Eska

58 Czego oczekuję od Soboru? Andrzej Grzegorczyk

64 Katolicy a prawosławni ks. Kazimierz Hoffmann

69 Tam, gdzie wczoraj jest dniem dzisiejszym Zbigniew Zielonka

79 Wiersze Andrzej Ryszard Kozłowski

82 Ofiary Jarla Hakona Jerzy Bohdan Rychliński

KONFRONTACJE

87 Aktualność Mouniera w dzisiejszych Włoszech Armando Rigobello

97 Paradoksy hiszpańskie (III) Piotr Wróblewski

110 Europa – ale jaka? Dominik Morawski

117 Warunki polsko-niemieckiej dyskusji Rudolf Buchała

Z PROBLEMÓW NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

128 Od „błędów luksemburgizmu” do programu PPR Wojciech Wieczorek

NAD KSIĄŻKAMI

143 Andrić Jerzy Stadnicki

147 Pod Moskwą Marian Janowski

154 Prolegomena do estetyki współczesnej Zbigniew Pędziński

158 Dwugłos o „Balladach przed burzą”

158 Przed zakrętem Jacek Susuł

161 Rekonstrukcja czasu Jacek Łukasiewicz

FAKTY I KOMENTARZE

165 Kościół w Nowych Tychach Hanna Szczypińska

171 Nowa akcja ZSP Jerzy Sykun

176 „Nóż w wodzie” – kij
w mrowisko Jerzy Raczkowski

179 Lai, czyli etiudy o życiu, miłości i śmierci Edmund Misiołek

182 Iuvenalia 1962 Lena Benit