Testament | Księgarnia Wydawnictwo Poznańskie (wydawnictwopoznanskie.pl)

Lato 2024, nr 2

Zamów

48

Kwiecień 1962

Sobór(i inne…)

Nakład wyczerpany

Spis treści

Kwiecień 1962

Sobór
(i inne...)

5 Sobór

KONFRONTACJE

9 Czy wszystkie drogi prowadzą do Rzymu? J. de Broucker

13 Ażeby sobór był R. de Montvalon

19 Refleksje laika L. C. Baas

25 Wolność i posłuszeństwo Wypowiedź zbiorowa katolików z Genui

28 Sobór a przyszłość Kościoła Yves M. J. Congar O.P.

34 Sobór a problemy katolicyzmu polskiego

34 Wobec nowej sytuacji i nowych ludzi Juliusz Eska

41 Jak widzę kierunek przegrupowania Tadeusz Myślik

48 Integryzm a współczesna foracja duchowieństwa Jerzy Braun

57 Sprawa laikatu Anna Morawska

76 Postulaty reformacji
a perspektywa zjednoczenia ks. Kazimierz Hoffmann

80 Sobór w opinii katolików Zachodu Maria Garnysz

91 Rafael Alberti Andrzej Tchórzewski

97 Skrzydło „Uspokojenia” Kazimierz Truchanowski

122 Wiersze Michał Sprusiński, Tadeusz Szklarek

NAD KSIĄŻKAMI

127 Bezdroża atomowej eschatologii Stefan Lichański

134 Za spiżową bramą Paweł de Laval

139 Rok 1941 Bohdan Skaradziński

146 Rozważania dzieckiem podszyte Jacek Łukasiewicz

151 Dialogi na proscenium Michał Sprusiński

FAKTY I KOMENTARZE

157 Sąd społeczny Włodzimierz Ocieski

160 Nieudany eksperyment Jerzy Sykun

164 Szkoła czy dom mody Halszka Szołdrska

167 O chwalebnym odejściu
K. Dejmka Janusz Dunin

171 Peregrynacji ze współczesnością, ciąg dalszy Jerzy Raczkowski

175 Notatki z wystaw Stanisława Grabska