Targi

Wiosna 2024, nr 1

Zamów

45

Styczeń 1962

T. Mazowiecki: Przemówienie sejmowe(i inne…)

Nakład wyczerpany

Spis treści

Styczeń 1962

T. Mazowiecki: Przemówienie sejmowe
(i inne...)

5 Rozwój gospodarki a rozwój życia społecznego Tadeusz Mazowiecki

12 Przemiany w ZSRR Jacek Wejroch, Andrzej Wielowieyski

26 Spowiedź Don Kichota Stefan Lichański

41 Notatki na temat wiary (II) Jan Turnau

44 Kobieta w Kościele Friedrich Heer

51 Matka i syn Lidia Radwan

60 Wiersze Stanisław Swen Czachorowski, Jan Marian Janiak, Zbigniew Zaborski

64 Na Moście San Luis Rey Michał Sprusiński

72 O twórczości poetyckiej Werner Bergengruen

78 Psychologia K. G. Junga (II) Jerzy Merlin

97 W sprawie skarg i zażaleń Bohdan Jałowiecki

Z PROBLEMÓW NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

105 Wyprawa na Zamojszczyznę Tadeusz Szturmberk-Rychter („Żegota”)

KONFRONTACJE

121 Paris á la fourchette... Wojciech Wieczorek

NAD KSIĄŻKAMI

135 Retoryczne pytania i niemiecki „cud gospodarczy” Bohdan Skaradziński

147 Umiejętność milczenia Łukasz Ligęza

152 Glosy do historii Zbigniew Zielonka

156 Droga powrotna – przez Morze Czerwone Maciej Podgórski

160 Niejednoznaczność „Systemu empirycznego” Maria Szyszkowska

FAKTY I KOMENTARZE

165 Przejście na „tamtą stronę” Halszka Szołdrska

169 Witraże Teresy Reklewskiej Stanisława Grabska

172 U Janosa – góralskiego Wita Stwosza Zbigniew Żak

176 Ionesco – dawny i nowy Konrad Eberhardt

180 Urodzaj... po festiwalu Jerzy Raczkowski

Listy do redakcji

184 W sprawie bibliografii
E. Mouniera Tadeusz Mrówczyński