Wiosna 2024, nr 1

Zamów

43

Listopad-Grudzień 1961

Zagrożenie i nadzieja(i inne…)

Nakład wyczerpany

Spis treści

Listopad-Grudzień 1961

Zagrożenie i nadzieja
(i inne...)

7 Zagrożeie i nadzieja

12 Wspólny los i wspólna odpowiedzialność - rozmowa z redaktorem naczelnym „Esprit” Jean-Marie Domenach, Janusz Zabłocki

15 Świeccy Juliusz Eska

26 Kościół w czasie Friedrich Heer

42 „Dzień święty święcić...” Renata Prawdzic

48 Myśli Simone Weil

61 Nad C. W. Millsa nowym odkryciem Ameryki Jacek Wejroch, Wojciech Wieczorek, Andrzej Wielowieyski

82 Wychowanie merytokracji Józef Wiśniewski

89 Blues Andrzej Busza

90 O poezji Eliota Adam Czerniawski

105 Na szlakach polskiej literatury marynistycznej Jerzy E. Płomieński

115 Widok z samolotu Bolesław Taborski

117 Spacer Marek Nowakowski

122 • Wieszczka
• Dług wdzięczności
• Moja opowieść Władysław Smólski

129 Szpak i Anioł Sto Jeden Luigi Pirandello

137 • Wiatr
• Może już uzdrowiony Pierre Emmanuel

139 O agitacji moralnej Andrzej Grzegorczyk

149 Zawodowi humaniści i ich kompleksy Janusz Dunin

156 Więcej światła w sprawach „wstydliwych” Jolanta Massalska

Z PROBLEMÓW NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

167 Śmierć biskupów płockich
w korespondencji Gestapo Andrzej Kamieński

186 Dlaczego nie było polskiego quislinga? Bohdan Skaradziński

KONFRONTACJE

196 U katolików w Szwecji Rudolf Buchała

NAD KSIĄŻKAMI

216 O kontaktach literackich
Rosji z Zachodem Zbigniew Żakiewicz

220 Z ojczyzny „cudu gospodarczego” Stefan Lichański

225 Postawa poety Zdzisław Jastrzębski

235 Antykonformista Łukasz Ligęza

239 Pochwała logiki matematycznej Andrzej Siemianowski

FAKTY I KOMENTARZE

243 Notatki o współczesnej sztuce religijnej Włoch Stanisława Grabska

246 Konferencja poetyki Wojciech Górny

249 Druga twarz sportu Bohdan Jałowiecki

255 Wystawa karykatury Jerzy Sykun

259 Lotnicza służba sanitarna Halszka Szołdrska

263 Wielka wyprawa Andrzej Kobyłecki

268 I Festiwal Filmów Polskich Jerzy Raczkowski

274 „Studia socjologiczne” Zbigniew Pędziński

277 „Adesso” Jan Prokop

281 Książki nadesłane