Wiosna 2024, nr 1

Zamów

42

Październik 1961

Człówiek w nowym krajobrazie społecznym(i inne…)

Nakład wyczerpany

Spis treści

Październik 1961

Człówiek w nowym krajobrazie społecznym
(i inne...)

5 Człowiek w nowym krajobrazie społecznym Andrzej Krasiński

15 Kartki sceptyczne Wit Hajberski

24 O współczesnej eschatologii ks. Czesław Bartnik

41 Zaduma miejskiego parafianina Krzysztof Krukowski

48 Socjologia przemysłowa i jej zastosowanie Aleksander Matejko

58 Nagrobek Zbigniew Grabowski

76 Wiersze Ewa Życieńska

78 Oczekiwania ciąg dalszy Zbigniew Żakiewicz

89 Wiersze Jan Bolesław Ożóg

91 Wiersze Wojciech Kawiński

NAD KSIĄŻKAMI

93 Pisarstwo budzące zaufanie Jan Turnau

98 Jaka jest naprawdę religijność wiejska? Andrzej Wielowieyski

105 Bohater naszego czasu Wanda Chylicka

111 Z Kafką przeciw legendzie Kafki Łukasz Ligęza

121 Stresemann, von Seeckt, Hitler Bohdan Skaradziński

FAKTY I KOMENTARZE

128 Do miasta serdecznie przywiązani Władysław Przybysławski

132 „Czata 49” Romuald Szypiowski

137 Malbork i Bielany Kazimierz Szwarcenber Czerny

142 Uprzejmość na co dzień Halszka Szołdrska

147 Teatr zaangażowany Jerzy Sykun

150 „Esprit” o pracy kobiet Irena Rżewska

155 Historia na taśmie filmowej Jerzy Raczkowski

159 Hanna Szczypińska Stanisława Grabska

162 Zespół pracy nad myślą
E. Mouniera Andrzej Bukowski

Listy do redakcji

168 Ach, ci humaniści! Maria Ziembińska

172 O szkołę odpowiedzialności Stanisława Jasińska