Wiosna 2024, nr 1

Zamów

39

Lipiec-Sierpień 1961

Dyskusja nad społeczną funkcją historii(i inne…)

Nakład wyczerpany

Spis treści

Lipiec-Sierpień 1961

Dyskusja nad społeczną funkcją historii
(i inne...)

7 Konkurs dla absolwentów szkół wyższych z lat 1956–60

11 Dyskusja nad społeczną funkcją historii

53 Wiersze Krystyna Konarska-Łosiowa

55 Od praw masowych do spraw jednostki czyli nowe podboje Adama Schaffa Stefan Kisielewski

65 Istota i rozwój wewnętrzny Kościoła Jerzy Braun

86 Wiersze Zenon Kałuża

KONFRONTACJE

89 Przyszłość katolicyzmu hiszpańskiego José Luis Aranguren

97 Poeci Hiszpanii
(Wybór i przekład Floriana Śmieji)

105 Katolicyzm jako forma życia narodowego w Hiszpanii Piotr Wróblewski

127 Przeprowadzka Jan Józef Szczepański

141 Wyprawa do piekieł Stefan Lichański

151 Minuccio Maria Szczepowska

178 Reportaż z jedną niewiadomą Jerzy Sykun

188 Inwazja John Steinbeck

289 Listy do redakcji

Z PROBLEMÓW NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

195 Sikorski a opozycja Andrzej Micewski

220 Gibraltar 1943 Jan Różycki

NAD KSIĄŻKAMI

243 Tragik w szkolnym mundurku Zbigniew Pędziński

246 Sen, wyobraźnia i pamięć Łukasz Ligęza

250 Między wojną a pokojem Andrzej Kamieński, Bohdan Skaradziński

FAKTY I KOMENTARZE

262 Notatki o wrocławskiej plastyce Zbigniew Herbert

266 Sukces pisarza i aktora Edmund Misiołek

268 Tatry i Park Narodowy (Problemy turystyki wysokogórskiej) Halszka Szołdrska

273 „Proszę pani, chcemy się uczyć judo” Bohdan Jałowiecki

278 Odrodzenie polskiej komedii filmowej Jerzy Raczkowski

282 Produkcja przemysłowa a sztuka Ludwik Tyborowski