Wiosna 2024, nr 1

Zamów

38

Czerwiec 1961

Czym jest Koło Poselskie „Znak”(i inne…)

Nakład wyczerpany

Spis treści

Czerwiec 1961

Czym jest Koło Poselskie „Znak”
(i inne...)

5 Czym jest Koło Poselskie „ZNAK” Stefan Kisielewski, Konstanty Łubieński, Tadeusz Mazowiecki, Stanisław Stomma, Jerzy Zawieyski

12 Pytania i obawy Janusz Zabłocki

20 Rękawiczki
Nad poezją Garcia Lorki Elżbieta Cichla-Czarniawska

22 Zmartwychwstańcy Ewa Jabłońska-Deptuła

37 Dochodzenie pedagogiczne
w sprawie wychowania religijnego Stefan Kunowski

51 Modlitwa dziecka Teresa Tomaszewska

59 Motyw na bronchoskop Irena Prudil

60 Ida i Maurycy Stefan Lichański

72 Konstrukcja przyszłego spojrzenia Michał Sprusiński

79 Tren na śmierć psa Zbigniew Bieńkowski

82 Coral i Nazareth MacKinlay Kantor

97 Edyta Wojciech Bieńko

100 Biedni studenci Bohdan Jałowiecki

Z PROBLEMÓW NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

108 Wśród piątej emigracji
w Paryżu Stanisław Rostworowski

NAD KSIĄŻKAMI

129 „Rosja we mgle” czyli lęki intelektualisty Wojciech Wieczorek

134 „Tomizm” Gilsona Maria Szyszkowska

138 Czeszki dialektyka wojny Jacek Łukasiewicz

142 Z badań socjologicznych na Opolszczyźnie Włodzimierz Mirowski

FAKTY I KOMENTARZE

148 O kulturze – praktycznie Ryszard Zieliński

154 Roczniki Humanistyczne KUL Józef Smosarski

157 Wrzawa wokół ringu Sławomir Błaut

164 Tadeusz Dominik Zbigniew Herbert

167 Czas przeszły i teraźniejszy Jacek Wejroch

173 Udany start nowej „ODRY” Wojciech Przemyski

177 Listy do redakcji