rE-medium | Tygodnik Powszechny

Wiosna 2024, nr 1

Zamów

37

Maj 1961

Antymiłość(i inne…)

Nakład wyczerpany

Spis treści

Maj 1961

Antymiłość
(i inne...)

5 Antymiłość Renata Prawdzic

16 Gorzki los Zaratustry Janusz Zabłocki

38 Myśl o wychowaniu religijnym Heleny Łubieńskiej de Lenval Teresa Tomaszewska

48 Wiersze Zenon Kałuża

50 Faust i mefisto żyją Jan Hoppe

55 Tryptyk srebrem Stanisław Swen Czachorowski

57 Humanistyka w opałach Sławomir Błaut

66 Wiersze Tadeusz Szklarek

68 Chwila gałązki wawrzynu Włodzimierz Odojewski

Z PROBLEMÓW NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

84 18 Brumaire'a Józefa Piłsudskiego Leszek Karpatowicz

NAD KSIĄŻKAMI

113 Mit idei czy mit ciała Łukasz Ligęza

117 Człowiek w świecie maszyn Jacek Wejroch

122 O ocenę gospodarki dwudziestolecia Bohdan Skaradziński

129 Pisanie od serca Zbigniew Pędziński

134 Debiut Mikołajka Jacek Łukasiewicz

FAKTY I KOMENTARZE

138 Spojrzenie na Zachód Ignacy Rutkiewicz

142 „Trylogia” o powstaniach śląskich Rudolf Buchała

146 Z dorobku Naukowego Ośrodka Historycznego KUL Czesław Deptuła

149 Studencki ruch penitencjarny Jerzy Sykun

154 Szkoła logicznego myślenia Halszka Szołdrska

160 Aleksander Kobzdej Zbigniew Herbert

165 Pasja plus praca Andrzej Ryszard Kozłowski