Wiosna 2024, nr 1

Zamów

36

Kwiecień 1961

Orientacja personalistyczna(i inne…)

Nakład wyczerpany

Spis treści

Kwiecień 1961

Orientacja personalistyczna
(i inne...)

5 Orientacja personalistyczna Andrzej Siemianowski

13 Wiersze Zygmunt Flis

15 W poszukiwaniu obrazu człowieka Jacek Wejroch

24 Impresje barbarzyńcy Janusz Zabłocki

38 Wiersze Jan Marian Janiak

41 Młodzież wiejska w oczach duszpasterza ks. Wacław Kalkowski

53 Bariery polityki wydawniczej Sławomir Błaut

65 Polski król – węgiel Roman Chorośnicki

78 Wiersze Andrzej Ryszard Kozłowski

81 Credo artystyczne Paul Klee

87 Piorunek Stanisław Strumph-Wojtkiewicz

KONFRONTACJE

106 Dramat Francji – rozmowa François Mauriac, Dominik Morawski

NAD KSIĄŻKAMI

112 Uroki agnostyka Zbigniew Pędziński

117 Nad „Wstępem do semantyki” Andrzej Siemianowski

120 Maski i egoizmy Łukasz Ligęza

127 Kariera Maria Rat

FAKTY I KOMENTARZE

131 Notatki z Wrocławskiego Kongresu Techników Andrzej Bukowski

136 Po pierwszej próbie Jan Turnau

141 Komu Sartre'a za darmo Anna Topolnicka

144 Murzyn a sprawa polska Janusz Dunin

148 Pod czetrema kółkami Janusz Wit

152 Nałęczowskie Muzeum Prusa Stanisław Fita

154 Słowacki kameralny Jacek Łukasiewicz

156 ITD Marek Rapacki, Jerzy Sykun

162 Tresura czy wychowanie? Hanna Ilska

167 „WIĘŹ” w oczach czytelników

173 Książki nadesłane