Wiosna 2024, nr 1

Zamów

35

Marzec 1961

Pozycje i praca środowiska „Więź”(i inne…)

Nakład wyczerpany

Spis treści

Marzec 1961

5 Zjazd Współpracowników i Przyjaciół „WIĘZI“

8 Pozycje i praca środowiska „WIĘŹ“ Tadeusz Mazowiecki

21 Przemiany cywilizacyjne w Polsce a problemy postawy i formacji człowieka Juliusz Eska, Andrzej Wielowieyski

Pozycje i praca środowiska „Więź”
(i inne...)

36 Éve Charles Péguy

38 Modlitwy na Drodze Krzyżowej Michel Quoist

52 Wyraz w sztuce jako stacja uspołecznienia Jan Nepomucen Miller

67 Wyprzedaż formuł Jacek Łukasiewicz

77 Wiersze Jerzy Braun

79 Pierwsze lata małżeństwa Irena Rżewska

93 Kościół w Krośniewicach ks. Paweł Heintsch

95 Medytacje współczesne Andrzej Siemianowski

99 Wiersze Krystyna Konarska-Łosiowa

Z PROBLEMÓW NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

101 Z dziejów Gimnazjum Polskiego w Bytomiu (1932–1939) Jerzy Lubos

NAD KSIĄŻKAMI

116 Zdobywcy i tułacze Sławomir Błaut

126 Zawrót głowy nad cyframi Jacek Wejroch

133 Nerval – nasz współczesny Łukasz Ligęza

138 „Komizm” redivivus Jerzy Sykun

143 Bestseller niedostrzeżony Bogusław Wiślicki

FAKTY I KOMENTARZE

148 Katolicko-protestancki dialog ks. Kazimierz Hoffmann

153 300 lat Andrzej Jankowski

158 Wspomnienie o Piotrze Załuskim Józef Smosarski

163 Jerzy Tchórzewski Zbigniew Herbert

168 W poszukiwaniu współczesnego bohatera Jerzy Raczkowski

172 „Radar” – pismo udane Jan Turnau