Wiosna 2024, nr 1

Zamów

34

Luty 1961

Uwaga, Niemcy!(i inne…)

Nakład wyczerpany

Spis treści

Luty 1961

Uwaga, Niemcy!
(i inne...)

5 Uwaga, Niemcy! Stefan Kurowski

27 Katolicyzm polski XIX w.
a kwestia społeczna Ewa Jabłońska-Deptuła

45 Ewangelia według Tomasza Alfred Fabre-Luce

53 Spór o cywilizację, czyli rewindykacje humanistyki Jacek Wejroch

60 Wiersze Bronisław Ludwik Michalski

67 Czarnej róży poeta Mirosław Starost

70 Przypowieść o koniu wyścigowym William Faulkner

79 O Williamie Faulknerze Ewa Życieńska

84 Pieśń o płótnach Maciej Zenon Brodowicz

86 Gdy dorosną ... Krystyna Konarska-Łosiowa

93 Teren i absolwenci
• O kluby inteligencji na prowincji
• Humaniści
• Z doświadczeń pewnego ośrodka
• Plony dyskusji Ludwik Kozłowski, Hanka Gorazd, Zenon Koraczewski

Z PROBLEMÓW NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

105 Siedem „Grzechów głównych” czy tysiąc publicystycznych bredni? Bohdan Skaradziński

KONFRONTACJE

126 O ZSRR – na marginesie podróży Wojciech Wieczorek

NAD KSIĄŻKAMI

138 Opowieść o praktycznej kobiecie Przemysław Mroczkowski

143 „Prolegomena”
ks. Dąbrowskiego Andrzej Siemianowski

146 Sytuacja gospodarcza kraju
w r. 1959 Zbigniew Seidel

150 Sprawiedliwi z Berlina Stefan Lichański

FAKTY I KOMENTARZE

155 Działalnośc wydawnicza
Tow. Naukowego KUL Józef Smosarski

158 Religijna geneza Wielkiej Mszy H-Moll J.S.Bacha ks. Kazimierz Hoffman

161 Prawo twórczego wyboru
w realizacji Stanisława Grabska

166 Stanisław Krzyształowski Zbigniew Herbert

170 Historia o Miłosiernej Edmund Misiołek

174 Bilans Teatru Ludowego Anna Topolnicka

177 Biblistyczny numer
„La Table ronde” Marian Rożnowski