Wiosna 2024, nr 1

Zamów

33

Styczeń 1961

Polska, Niemcy, Europa(i inne…)

Nakład wyczerpany

Spis treści

Styczeń 1961

Polska, Niemcy, Europa
(i inne...)

5 Polska, Niemcy i Europa Rudolf Buchała, Tadeusz Mazowiecki

17 W siódmym roku życia ks. Andre Boyer

37 Z poezji zachodnioeurpejskiej

46 Poezja laicka na Zachodzie Ludwik Tyborowski

53 Ciemna i zawiła mowa Kassandry Stefan Lichański

62 Tropem trudnego dzieciństwa Jadwiga Konieczko

76 W oczach „Szarych młodzianków” Leszek Prorok

84 Gdy dziecko się rodzi Zbigniew Żakiewicz

95 Teren i absolwenci (wokół artykułu Bogny Grabowskiej)
• Humaniści boją się prowincji
• Kupą, mości panowie
• Jeszcze raz o sprawach absolwentów Tadeusz Jerzy Żółciński, Andrzej Jankowski

KONFRONTACJE

108 Spotkania z „Vie Nouvelle”
i „Economie et Humanisme” Krystyna Konarska-Łosiowa, Janusz Zabłocki

NAD KSIĄŻKAMI

118 „Wielki Tydzień” i kontrowersje Konrad Eberhardt

124 O miłości i odpowiedzialności Jerzy Kąkol

130 Nasi rodzice Hanna Przeciszewska

135 W kręgu historycznej publicystyki Andrzej Wielowieyski

144 W poszukiwaniu miary Marek Rapacki

150 Liryczne samotnictwo Zdzisław Jastrzębski

FAKTY I KOMENTARZE

154 Z aureolą i bez Wanda Chylicka

157 O pisarzu-jałmużniku Jerzy Krzysztoń

161 Refleksje pofestiwalowe Barbara Eysymontt

163 Problem „Zielonego Zagłębia”
i inne Wojciech Domański

168 Bronię Bergmana Andrzej Ryszard Kozłowski

172 Książki nadesłane