Wiosna 2024, nr 1

Zamów

29

Wrzesień 1960

Między integryzmem a progresizmem (i inne…)

Nakład wyczerpany

Spis treści

Wrzesień 1960

Między integryzmem a progresizmem
(i inne...)

5 Między integryzmem a progresizmem Juliusz Eska

19 Problemy absolwentów Zbigniew Korszyński

31 Perspektywy zatrudnienia absolwentów szkół wyższych Zygmunt Drozdek

45 Co będę robić po zakończeniu studiów ? Maciej Walicki, Maria Ziembińska

52 Teren i absolwenci Bogna Grabowska

80 Koszalińskie czeka na fachowców Piotr Drzewecki

94 Iluzja • Kartka z albumu Janusz Kondratowicz

95 Dopomóż mi wyjść z koła (Zapiski kleryka)

124 Nadzieja • Portret patetyczny • Róża • Podróż kwiatu • Twarz księcia Jacek Łukasiewicz

127 Wielka przygoda literatury Zbigniew Zielonka

140 Wspomnienia o starej Warszawie Sabina Sebyłowa

FAKTY I KOMENTARZE

150 Stypendia fundowane w obliczu próby Jerzy Sykun, Jan Turnau

156 Afisze w bramie Józef Smosarski

167 „Diabeł i Pan Bóg” – drogi kreacjonizmu Marek Rapecki

Listy do redakcji

172 Jan Kuśnierczyk