Jacek Hajduk, Józef Witlin w Ameryce, Wydawnictwo Więź

Zima 2023, nr 4

Zamów

27

Lipiec-Sierpień 1960

Personalizm i skutery (i inne…)

Nakład wyczerpany

Spis treści

Lipiec-Sierpień 1960

Personalizm i skutery
(i inne...)

7 Personalizm i skutery Tadeusz Mazowiecki

14 Sztuka współczesna a kultura masowa Jerzy Zawieyski, Ryszard Matuszewski, Leopold Tyrmand, Leszek Prorok, Jan Józef Lipski

35 Zmierzch makatek Jacek Łukasiewicz

44 Życie kulturalne w łódzkim środowisku robotniczym Zbigniew Korszyński

57 Czy giną tradycje ludowe ? Regina Łuczyńska

64 Perspektywy filmu Jerzy Raczkowski

72 Skandynawia • Architektura Edward Stachura

73 W oczekiwaniu na sputnika Zbigniew Żakiewicz

87 Z Breughla • Ars longa vita brevis • Dziewczyna z obrazu Vremeera Aleksandra Olędzka-Frybesowa

89 Młodzież w świetle ankiety „Mój światipogląd” Zofia Skórzyńska

99 Historia Borgo di Dio (Dwaj rybacy opowiadają o działalności Danilo Dolci wśród nędzarzy Sycylii) Krystyna Konarska-Łosiowa

116 Studnia • Ale choć z fali wahań, Afrodyto, z pian ... Bogdan Czajkowski

Z PROBLEMÓW NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

120 Angielskie gwarancje dla Polski w roku 1939 Bohdan Skaradziński

146 Z angielskiej korespondencji dyplomatycznej

KONFRONTACJE

156 Dwa oblicza angielskiego katolicyzmu Juliusz Eska

162 Ni tu, ni tam Jerzy Krzysztoń

NAD KSIĄŻKAMI

169 Nad „Cybernetyką i społeczeństwem” Norberta Wienera Wojciech Wieczorek

175 Racjonalność katolicyzmu Antoni Stępień

181 Trzeci stopień krytyki Konrad Eberhardt

FAKTY I KOMENTARZE

189 Książki – ambasadorki współistnienia Wanda Chylicka

193 Jeden znaczy mało Ryszard Zieliński

197 Paradoksy telewizyjne Sławomir Błaut

203 Piękno nieustannie sprawdzane Urszula Czartoryska

210 Teatry studenckie Zofia Jasińska

217 Nie strzelajcie do intelektualisty Andrzej Bukowski

222 „WIĘŹ” w oczach czytelników

234 Treść poprzednich numerów „WIĘZI”

Prenumerata

Znaki harmonii. Creatio continua IV

W dniach 1-2 grudnia w Krakowie odbędzie się konferencja Creatio continua IV o szukaniu znaków harmonii: w ekologii, ekonomii, (geo)polityce i duchowości. „Więź” jest patronem medialnym wydarzenia.

Więcej