Wiosna 2024, nr 1

Zamów

25

Maj 1960

Długie oczekiwanie królestwa światłości (i inne…)

Nakład wyczerpany

Spis treści

Maj 1960

Długie oczekiwanie królestwa światłości
(i inne...)

5 Długie oczekiwanie Królestwa Światłości Albert Beguin

10 Od romantycznego snu do społecznego zaangażowania Aleksandra Olędzka-Frybesowa

21 Antysemityzm ludzi łagodnych i dobrych Tadeusz Mazowiecki

40 O pojmowaniu polityki Andrzej Micewski

53 Polskie odrodzenie religijne w XIX wieku Ewa Jabłońska

71 Ośrodki filozoficzne w Polsce Antoni Stępień

79 Wiersze Elżbieta Cichla-Czerniawska, Zbigniew Jerzyna, Zenon Kałuża, Michał Tarasiewicz

88 Przed progiem Maciej Malicki

96 W poszukiwaniu rzeczy pięknych Stanisława Grabska

97 Afrykańskie aktywa kulturalne Tomasz Wołowski

112 Problemy rasowe Czarnej Afryki Ludwik Dembiński

NAD KSIĄŻKAMI

118 Przemiany, zadania i istotne więzi rodzinne Krystyna Konarska-Łosiowa

125 Na granicy poezji Zdzisław Jastrzębski

131 Notatki o bohatarstwie Jacek Łukasiewicz

138 Zarażeni ziemią Stanisław Jan Rostworowski

143 Niebezpieczeństwa satanizmu Jan Turnau

FAKTY I KOMENTARZE

146 Spotkanie filozofów Andrzej Siemianowski

149 Młodzi szukają Zofia Jasińska

154 W Zachęcie: spór „zimnych” z „gorącymi” Urszula Czartoryska

157 Juvenalia Jerzy Sykun