Wiosna 2024, nr 1

Zamów

24

Kwiecień 1960

Problemy współczesnych Niemiec (i inne…)

Nakład wyczerpany

Spis treści

Kwiecień 1960

Problemy współczesnych Niemiec
(i inne...)

5 Wschód i Zachód na drodze koegzystencji Andrzej Krasiński, Tadeusz Mazowiecki

19 Granica polsko-niemiecka Krzysztof Skubiszewski

20 Stosunki gospodarcze Polska-Niemcy Jerzy Ozdowski

42 Zagadka Niemiec Edmund Misiołek

52 Nieprzezwyciężona przeszłość i demokratyczna przyszłość Walter Dirks

62 Mozarta Msza G-moll; Tu Jerzy Bogdan Kos

64 Przyjęcie u Konstantyna Evelyn Waugh

79 Kości lamparta Wojciech Bieńko

83 Albert Camus Bronisław Mamoń

95 Historia czy filozofia (Na marginesie prac Christophera Dawsona) Czesław Deptuła

106 Dwie wystawy Stanisława Grabska

KONFRONTACJE

108 W Niemieckiej Republice Federalnej (Z dziennika podróży) Zenon Kaczmarek

NAD KSIĄŻKAMI

121 O Polsce na ośmiuset stronach Grzegorz Fornalik

127 Księżycowa matematyka Ryszard Zieliński

FAKTY I KOMENTARZE

134 Klub – środowisko otwarte Wacław Auleytner

143 Zetespowskie propozycje Jerzy Sykun, Jan Turnau

149 Przesiedleńcy z NRD Rudolf Buchała

154 Współpraca historyków Polski i NRD Ignacy Rutkiewicz

156 Nieuleczalni Krzysztof Krukowski