Więź, lato 2022

Lato 2022, nr 2

Zamów

22

Luty 1960

O prąd społecznego zaangażowania(i inne…)

Nakład wyczerpany

Spis treści

Luty 1960

O prąd społecznego zaangażowania
(i inne...)

5 O prąd społecznego zaangażowania

13 Międzynarodówka faszystowska Rudolf Buchała

29 Albertowi Camus Ernest Bryll

30 Rozwój myśli europejskiej a przemiany duchowe w Kościele Andrzej Grzegorczyk

45 Wiersze Andrzej Ryszard Kozłowski

47 Maski bohatera Andrzej Szmidt

61 Przemija postać sztuki Jerzy Wolff

70 Bracia i siostry • Człowiek, którego serce było w górach William Saroyan

86 Wystawa grupy malarskiej „INOPS” Urszula Czartoryska

NAD KSIĄŻKAMI

88 Kompromis Jacek Łukasiewicz

94 O dwóch świętych i jednym humoryście Zdzisław Jastrzębski

99 Spuścizna prawnika i filozofa Andrzej Delorme

FAKTY I KOMENTARZE

104 Skąd czerpiemy środki na wydawanie „WIĘZI” ? Witold Walichiewicz

109 Czas pracy Ryszard Zieliński

113 Na marginesie wystawy architektury Jerzy Czyż

118 Eksperyment austriacki Rudolf Buchała

Listy do redakcji

124 Gabriel Osuchowski, Władysław Kulesza

Prenumerata

W dniach, kiedy o Ukrainie dyskutować będą politycy zebrani na spotkaniu Rady Europejskiej, zapraszamy na rozmowę o europejskich aspiracjach Ukrainy. Wezmą w niej udział: Bogumiła Berdychowska i Grzegorz Pac. Transmisja na FB Więź w piątek 24 czerwca br. o godz. 20.00.

Więcej

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury