Jesień 2021, nr 3

Zamów

22

Luty 1960

O prąd społecznego zaangażowania(i inne…)

Nakład wyczerpany

Spis treści

Luty 1960

O prąd społecznego zaangażowania
(i inne...)

5 O prąd społecznego zaangażowania

13 Międzynarodówka faszystowska Rudolf Buchała

29 Albertowi Camus Ernest Bryll

30 Rozwój myśli europejskiej a przemiany duchowe w Kościele Andrzej Grzegorczyk

45 Wiersze Andrzej Ryszard Kozłowski

47 Maski bohatera Andrzej Szmidt

61 Przemija postać sztuki Jerzy Wolff

70 Bracia i siostry • Człowiek, którego serce było w górach William Saroyan

86 Wystawa grupy malarskiej „INOPS” Urszula Czartoryska

NAD KSIĄŻKAMI

88 Kompromis Jacek Łukasiewicz

94 O dwóch świętych i jednym humoryście Zdzisław Jastrzębski

99 Spuścizna prawnika i filozofa Andrzej Delorme

FAKTY I KOMENTARZE

104 Skąd czerpiemy środki na wydawanie „WIĘZI” ? Witold Walichiewicz

109 Czas pracy Ryszard Zieliński

113 Na marginesie wystawy architektury Jerzy Czyż

118 Eksperyment austriacki Rudolf Buchała

Listy do redakcji

124 Gabriel Osuchowski, Władysław Kulesza

Prenumerata

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury