Wiosna 2024, nr 1

Zamów

21

Styczeń 1960

Notatki o pewności (i inne…)

Nakład wyczerpany

Spis treści

Styczeń 1960

Notatki o pewności
(i inne...)

5 Notatki o pewności Jan Prokop

11 Czy kryzys demokracji ? Janusz Zabłocki

42 Władza i technika Anna Morawska

62 Wiersze Krystyna Konarska-Łosiowa

64 Zagadnienie istnienia Boga w świadomości współczesnego katolika (Przyczynek do badań nad strukturą polskiego „katolicyzmu powiatowego”) Ks. Józef Tischner

76 Wiersze Jerzy B. Kos, Tadeusz Luterek, Tadeusz Szklarek, Zenon Kałuża

80 Małe rzeczy foremne (Powojenna twórczość K.I.Gałczyńskiego – cz. II) Wiesław Szymański

113 Rzeźba i grafika Stanisława Grabska

NAD KSIĄŻKAMI

114 Krzyk gęsi kapitolińskich Zbigniew Pędziński

117 Urodzaj na „Sikorszczaków” Stanisław Szaszor

NA ŁAMACH PRASY ZAGRANICZNEJ

123 Głosy przeciw zagładzie Rudolf Buchała

Listy do redakcji

131 Ignacy Rutkiewicz