Kiermasz e-booków i książek

Jesień 2022, nr 3

Zamów

21

Styczeń 1960

Notatki o pewności (i inne…)

Nakład wyczerpany

Spis treści

Styczeń 1960

Notatki o pewności
(i inne...)

5 Notatki o pewności Jan Prokop

11 Czy kryzys demokracji ? Janusz Zabłocki

42 Władza i technika Anna Morawska

62 Wiersze Krystyna Konarska-Łosiowa

64 Zagadnienie istnienia Boga w świadomości współczesnego katolika (Przyczynek do badań nad strukturą polskiego „katolicyzmu powiatowego”) Ks. Józef Tischner

76 Wiersze Jerzy B. Kos, Tadeusz Luterek, Tadeusz Szklarek, Zenon Kałuża

80 Małe rzeczy foremne (Powojenna twórczość K.I.Gałczyńskiego – cz. II) Wiesław Szymański

113 Rzeźba i grafika Stanisława Grabska

NAD KSIĄŻKAMI

114 Krzyk gęsi kapitolińskich Zbigniew Pędziński

117 Urodzaj na „Sikorszczaków” Stanisław Szaszor

NA ŁAMACH PRASY ZAGRANICZNEJ

123 Głosy przeciw zagładzie Rudolf Buchała

Listy do redakcji

131 Ignacy Rutkiewicz

Prenumerata

14 grudnia o godz. 17:30 odbędzie się spotkanie promocyjne książki „Zawód: historyk”. Z jej autorami: Andrzejem Friszkem, Janem Olaszkiem i Tomaszem Siewierskim porozmawia Dobrochna Kałwa. Zapraszamy do Sali Kolumnowej na Wydziale Historii UW (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 w Warszawie).

Więcej

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury