Wiosna 2024, nr 1

Zamów

12

Kwiecień 1959

Nie istnieć albo współistnieć (i inne…)

Nakład wyczerpany

Spis treści

Kwiecień 1959

Nie istnieć albo współistnieć
(i inne...)

5 Nie istnieć albo współistnieć Andrzej Krasiński

13 Disengagement Ludwik Dembiński

22 Formacja katolicka wobec problemu współczesności Juliusz Eska

29 Wiersze Krystyna Konarska-Łosiowa, Aleksandra Olędzka-Frybesowa, Roman Jabłoński

33 O inicjatywie i własności prywatnej – inaczej Michał Turski

39 Rozdroża spółdzielczości mieszkaniowej Andrzej Dobrucki

52 Gdzie się podział Sokrates? Renata Zwoźniakowa

58 W połowie dwudziestolecia (Władysaw Sebyła i „Kwadryga”) Wiesław Szymański

FAKTY I KOMENTARZE

95 Nad „Naszą przeszłością” Jan Turnau

99 Czy maszyna może myśleć? Jerzy Kowalczyk

105 Wznowienie „Historii filozofii” Tatarkiewicza Andrzej Siemianowski

108 Z zagadnień metodologicznych ks. Bohdan Bejze

110 Starość Andre Gide'a Zbigniew Pędziński

NA ŁAMACH PRASY ZAGRANICZNEJ

115 Z rozmów świeckich o Kościele Krzysztof Krukowski