Targi

Wiosna 2024, nr 1

Zamów

11

Marzec 1959

Naśladowanie oprawców (i inne…)

Nakład wyczerpany

Spis treści

Marzec 1959

Naśladowanie oprawców
(i inne...)

5 Naśladowanie oprawców François Mauriac

14 Tradycjonalista i buntownik Zofia Starowieyska-Morstinowa

26 Wielkanoc Marian Ośniałowski

27 ANKIETA

27 My i inni Bohdan Cywiński

29 W ich słowniku jest „wojna” Romuald Szpor

32 Pokolenie „Ślimaków” Jerzy Górski

36 Niebezpieczeństwo pozostało Rudolf Buchała

44 Rozważania o polityce kulturalnej Jerzy Raczkowski

52 Co to jest ruch ekumeniczny? Roman Skórka

64 Rzut oka na socjologię religii Ludwik Malinowski

75 Eliotowa propozycja Stanisław Grochowiak

80 Wiersze młodych poetów

87 Na tematy „Porte de Lilas” Romuald Wojna

KONFRONTACJE

99 O Francuzach z żółcią czyli palę Paryż Jan Prokop

FAKTY I KOMENTARZE

107 II Tydzień Filozoficzny KUL Grażyna Rosińska, Adam Stanowski

112 „Notatki płockie” – zjawisko niecodzienne Ryszard Zieliński

116 Cystersi w Polsce Romuald Włodzimirski

120 Człowiek poszukujący Zbigniew Pędziński

123 O tolerancji i współdziałaniu Krzysztof Krukowski

128 Książki nadesłane