Jesień 2021, nr 3

Zamów

10

Luty 1959

Wyścig z własnym losem (i inne…)

Nakład wyczerpany

Spis treści

Luty 1959

Wyścig z własnym losem
(i inne...)

5 Wyścig z własnym losem Andrzej Wielowieyski

28 Rozmowa z przewodniczącym Koła Poselskiego „Znak” dr Stanisławem Stommą

33 ANKIETA

33 Wartości pozorne i wartości prawdziwe Jacek Łukasiewicz

40 Obsesje pokolenia Wojciech Wieczorek

46 W obronie konstruktywnej tradycji Stanisława Grabska

49 Świat współczesny a wychowanie religijne Albert Dondeyne

58 Rozważania o nowoczesnej doskonałości chrześcijańskiej Andrzej Grzegorczyk

72 Wiersze Ludwik Florian Buyno

74 Między brzegami Kazimierz Orłoś

81 Kafka – jeszcze raz odczytany Wanda Chylicka

90 Jederman Franciszka Kafki Edmund Misiołek

98 Wiersze Ewa Życieńska

FAKTY I KOMENTARZE

100 Nędza ludzka osądza świat Krystyna Konarska-Łosiowa

104 Plan i człowiek Jan Dangel

108 O zafascynowanych tworzywem Stefan Janecki

113 „Ostatni akt” Rudolf Buchała

117 Merkuriusza – rozdział drugi Bronisław Muranowski

Prenumerata

Na granicy polsko-białoruskiej od wielu tygodni koczują ludzie zakleszczeni pomiędzy Polską a Białorusią. Starzy, młodzi, kobiety, mężczyźni, dzieci – przemarznięci, wycieńczeni, chorzy i głodni. Parę dni temu warszawski Klub Inteligencji Katolickiej we współpracy z działającą na miejscu Grupą Granica uruchomił przy granicy stanu wyjątkowego Punkt Interwencji Kryzysowej (PIK), w którym kilkudziesięciu wolontariuszy w odpowiedzi na […]

Więcej

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury