Więź, lato 2022

Lato 2022, nr 2

Zamów

10

Luty 1959

Wyścig z własnym losem (i inne…)

Nakład wyczerpany

Spis treści

Luty 1959

Wyścig z własnym losem
(i inne...)

5 Wyścig z własnym losem Andrzej Wielowieyski

28 Rozmowa z przewodniczącym Koła Poselskiego „Znak” dr Stanisławem Stommą

33 ANKIETA

33 Wartości pozorne i wartości prawdziwe Jacek Łukasiewicz

40 Obsesje pokolenia Wojciech Wieczorek

46 W obronie konstruktywnej tradycji Stanisława Grabska

49 Świat współczesny a wychowanie religijne Albert Dondeyne

58 Rozważania o nowoczesnej doskonałości chrześcijańskiej Andrzej Grzegorczyk

72 Wiersze Ludwik Florian Buyno

74 Między brzegami Kazimierz Orłoś

81 Kafka – jeszcze raz odczytany Wanda Chylicka

90 Jederman Franciszka Kafki Edmund Misiołek

98 Wiersze Ewa Życieńska

FAKTY I KOMENTARZE

100 Nędza ludzka osądza świat Krystyna Konarska-Łosiowa

104 Plan i człowiek Jan Dangel

108 O zafascynowanych tworzywem Stefan Janecki

113 „Ostatni akt” Rudolf Buchała

117 Merkuriusza – rozdział drugi Bronisław Muranowski

Prenumerata

W dniach, kiedy o Ukrainie dyskutować będą politycy zebrani na spotkaniu Rady Europejskiej, zapraszamy na rozmowę o europejskich aspiracjach Ukrainy. Wezmą w niej udział: Bogumiła Berdychowska i Grzegorz Pac. Transmisja na FB Więź w piątek 24 czerwca br. o godz. 20.00.

Więcej

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury