Wiosna 2024, nr 1

Zamów

8

Grudzień 1958

W sprawie polityki społecznej (i inne…)

Nakład wyczerpany

Spis treści

Grudzień 1958

W sprawie polityki społecznej
(i inne...)

5 Z liturgii na Boże Narodzenie

8 Jan XXIII

12 Meditatio pauperis in solitudine Thomas Merton

24 Wspomnienie o Juliuszu Kleinerze Jan Parandowski

30 Zabiegi • Szkło • Metody Anna Pogonowska

32 W sprawie polityki społecznej Zygmunt Drozdek

48 Tygrys • Ne discesseris • A me Janusz Ihnatowicz

51 Rozważania o miłości, ateizmie i tolerancji Andrzej Siemianowski

58 Baśń trzechkrólowa Przemysław Mroczkowski

KONFRONTACJE

70 O międzynarodowym ruchu pojednania Hildegard Goss-Mayr

75 Kazanie na górze i nieposługiwanie się przemocą ks. J. J. Tiger

84 O niestosowaniu przemocy Andrzej Grzegorczyk

100 Szok maksymalizmu Anna Morawska

FAKTY I KOMENTARZE

109 Klub Warszawski w roku 1957-1958 Wacław Auleytner

112 Popiół i diament Sławomir Błaut

116 Przyczynek do niezakończonej dyskusji Władysław Lech Terlecki