Wiosna 2024, nr 1

Zamów

7

Listopad 1958

Problemy młodej polskiej inteligencji (i inne…)

Nakład wyczerpany

Spis treści

Listopad 1958

Problemy młodej polskiej inteligencji
(i inne...)

5 jak pod wpływem własnych doświadczeń, przeżyć i przemyśleń patrzę na wartości światopoglądowe i społeczno-moralne przekazane mi przez starsze pokolenie – ankieta

6 Spór o polską szkołę religijności Jan Prokop

14 Pokolenie poszukujących? Marek Rapacki

16 Tabu Andrzej Szmidt

17 Przeciw „kryzysowi słów” Bogusława Żabska

21 U podstaw teologii historii ks. Czesław Bartnik

34 Wiersze młodych poetów

50 Społeczna funkcja poezji Thomas S. Eliot

61 Z przeżyć wojennych ks. Ferdynand Machay

KONFRONTACJE

79 W Castel Gandolfo i na Monte Cassino Gabriel Osuchowski

83 Refleksje z Eichstätt i Auvelais Tadeusz Mazowiecki

95 Z diariusza podróży do Moskwy Krzysztof Morawski

100 Rzut oka na katolicyzm społeczny w Stanach Zjednoczonych Dominik Morawski

KOŚCIÓŁ W ŚWIECIE

108 Kilka słów o problemach dzisiejszych Indii Ronald D'Costa

FAKTY I KOMENTARZE

112 Sztuka na wystawie światowej w Brukseli Andrzej Kłoczowski

117 Jesień w Krzywym Kole Wojciech Wieczorek

118 Emilio Vedova w Warszawie Aleksander Ledóchowski

122 O budowę sanatorium wad wymowy