Wiosna 2024, nr 1

Zamów

5

Wrzesień 1958

O katolicką formację intelektualną (i inne…)

Nakład wyczerpany

Spis treści

Wrzesień 1958

O katolicką formację intelektualną
(i inne...)

5 Do przyjaciół Katolickiego Uniwerystetu Lubelskiego Stefan Kardynał Wyszyński

8 Między czasem a wiecznością Jacques Maritain

11 O kierunek katolickiej formacji intelektualnej Juliusz Eska

21 Środowisko filozoficzne KUL i filozofia chrześcijańska Adam Stanowski

31 Z rozmyślań Ludwik Hirszfeld

38 Romans • Ziemia • U Cranacha Leopold Buczkowski

51 Pochwała ksiąg • Czwarty los Jacek Łukasiewicz

54 Wizerunek „Małego Księcia” Halszka Krajewska

71 Wiersze Marian Ośniałowski

KONFRONTACJE

74 Zamiast pierwszej korespondencji z Ameryki Dominik Morawski

FAKTY I KOMENTARZE

79 Zeszyty Naukowe KUL Andrzej Siemianowski

83 Snycerskie misterium Stanisław Ledóchowski

90 Kombatancka inicjatywa Wojciech Przemyski

93 Debiut a jednocześnie etap Andrzej Łepkowski