Wiosna 2024, nr 1

Zamów

3

Kwiecień 1958

Współdziałanie czy dezintegracja? (i inne…)

Nakład wyczerpany

Spis treści

Kwiecień 1958

Współdziałanie czy dezintegracja?
(i inne...)

5 Ojcze nasz – pracujących społecznie ks. Jan Zieja

8 Człowiek, który jest niczym Danuta Zandt

15 Wpółdziałanie czy dezintegracja?
Dyskusja z działaczami oświatowymi dzielnicy Mokotów w Warszawie

46 Simone Weil Andrzej Wielowieyski

54 Zakorzenienie Simone Weil

71 Perspektywy niepodległości ludów Afryki Ludwik Dembiński

83 Spowiedź • Apokalipsa • Taniec wielkoludów • Akt Stanisław Grochowiak

86 Nad Konradem i Huxleyem Zenon Szpotański

96 Czy knock-out jest dozowlonym chwytem literackim? Zbigniew Pędziński

FAKTY I KOMENTARZE

101 Tydzień kultury katolickiej Ziem Zachodnich Jan Turnau

104 Nad jednodniówką o „Rudym” Janusz Zabłocki

108 Próba pomocy rodzinie Wacław Auleytner

116 Narodziny polskiej szkoły filmowej? Romuald Wojna

121 Trudne sprawy książki Janusz Dunin