Wiosna 2024, nr 1

Zamów

1

Luty 1958

Rozdroża i wartości. Pierwszy numer „Więzi”

Nakład wyczerpany

Spis treści

Luty 1958

Rozdroża i wartości
Pierwszy numer „WIĘZI”

5 Rozdroża i wartości

14 Kantata Anielska po raz drugi Jerzy Zawieyski

26 Wstęp do dialogu z „polskim egzystencjalizmem” Juliusz Eska, Adam Stanowski

39 Drogi demokratyzacji Janusz Zabłocki

50 Rozmowa • Wiersz z gołębiem Krystyna Konarska-Łosiowa

52 Republika mieszańców Jacek Łukasiewicz

74 Baśn • Epos • Zabawki • Pytania Andrzej Szmidt

KONFRONTACJE

78 25-lecie „Esprit” Andrzej Krasiński

85 Odrodzenie chrześcijaństwa przez miłość Teresa Reklewska

98 O prasie katolickiej z perspektywy międzynarodowej Dominik Morawski

FAKTY I KOMENTARZE

105 Powrót zdrowego rozsądku Ignacy Rutkiewicz

112 Po roku pracy Krzysztof Morawski

117 Żyć i tworzyć Zbigniew Pędziński

119 Druga wystawa sztuki nowoczesnej Stanisława Grabska

123 W kręgu filozofii i socjologii Andrzej Siemianowski