Wiosna 2024, nr 1

Zamów
Promocja!

Kobiety w Biblii

Nowy Testament

  • Oprawa: Broszurowa ze skrzydełkami
  • Liczba stron: 275
  • Format: 125 × 198 mm
  • ISBN: 978-83-60356-85-2
  • ISBN e-book: 9788365424709
  • Formaty e-book:mobi, epub

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 25.60 zł

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 21.76 zł

Spis treści

Przedmowa

KOBIETY W EWANGELII WEDŁUG ŚW. MATEUSZA
Prababki Jezusa
Trzy sny Józefa
Teściowa Piotra
Nieczyste
Jego siostry i bracia
Zaczyniająca ciasto
Córka Herodiady
Krzyk Chananejki
Matka synów Zebedeusza
Kokosz
Dziesięć młodych kobiet
Na jej pamiątkę
Żona Piłata Pramatki

KOBIETY W EWANGELII WEDŁUG ŚW. MARKA
Teściowa Szymona
„Wśród swoich krewnych…”
Cierpiąca
Śmierć ulotna jak sen
Obca?
Herodiada
Grosz kobiety
„Uczyniła, co mogła”
On i jego uczennice

KOBIETY W EWANGELII WEDŁUG ŚW. ŁUKASZA
Kobieta zapomniana
Niepokorna
Pieśń protestu
Prorokini
Uczennica
Uzdrowiona
Kobieta z Nain
Miłość grzesznicy
Idące za Jezusem
Rodzina Jezusa
Moc zmartwychwstania
Siostry
„Córka Abrahama”
Radość znalezienia
Ubogie wdowy
Zwiastujące zmartwychwstanie

KOBIETY W EWANGELII WEDŁUG ŚW. JANA
Kobieta
Kobieta z Samarii
Pochwycona
Wiara Marty i łzy Marii
Credo Marii
Dwoje bezimiennych
Apostołka Apostołów

KOBIETY W DZIEJACH APOSTOLSKICH
Pierwsze wykluczone
Safira
Pierwsza chrześcijanka Europy
Tabita
Maria i Rode
Pryscylla
Prorokinie z Cezarei i inne

KOBIETY W LISTACH NOWEGO TESTAMENTU
Febe
Apostołka
Małżeństwo i paruzja
O kobiecej fryzurze i nakryciu głowy
Między słowem a milczeniem
Znane z imienia
Obraz kobiety
„Nie jest męskie i żeńskie…”
Matka Jeruzalem
Miłość i władza
Poddane
Nauczanie i władza
Diakoni
Wdowy
Kobieta i niewolnik
Bracia
„Bez słowa”

KOBIETY W APOKALIPSIE ŚW. JANA
Rodząca
Wielka Nierządnica
Oblubienica Baranka

Indeks nazw osobowych

Fragment książki

Przedmowa

Moja dotychczasowa droga poszukiwania śladów kobiet w Piśmie Świętym zaowocowała nie tylko cyklem pt. Kobiety w Biblii, publikowanym w „Tygodniku Powszechnym”, ale też pierwszym tomem rozważań, który ukazał się w roku 2006 w Społecznym Instytucie Wydawniczym Znak pt. Kobiety w Biblii. Stary Testament. Obecnie z wielką radością oddaję do rąk Czytelniczek i Czytelników kolejny tom, analizujący postaci kobiece występujące na kartach Nowego Testamentu, ukazujący się w Bibliotece Więzi.
Podejście do tekstu biblijnego pozostało takie samo. W niewielkim stopniu podejmuję zagadnienia autorstwa, czasu i miejsca powstania analizowanych pism, stosowanych rodzajów literackich czy tła społecznego, politycznego i kulturalnego. Jeżeli pojawiają się uwagi na ten temat, przytaczam powszechnie przyjmowane przez badaczki i badaczy poglądy. Rozważania swoje opieram na tzw. Biblii Poznańskiej, odwołując się do innych przekładów Pisma Świętego, o ile rzucają one nowe światło na analizowane teksty. Spośród komentarzy i prac egzegetycznych ponownie bardzo cenne okazały się opracowania teologiczno-feministyczne.
Poszukiwania śladów kobiet w Nowym Testamencie obejmują trzy rodzaje tekstów. Pierwsza, największa grupa to te, które opisują konkretne kobiety. Tego rodzaju teksty przeważają. Decydując się także w lekturze Nowego Testamentu zachować metodę lectio continua, czyli lektury kolejnych jego ksiąg, świadoma jestem, że niektóre z kobiet pojawią się wielokrotnie. Mam nadzieję, że dzięki takiemu podejściu wyeksponowane zostaną te właśnie kobiety, które odgrywają w Nowym Testamencie rolę kluczową. Starałam się przy tym ukazać specyfikę każdego autora w ujmowaniu tej samej postaci kobiecej, co najdokładniej analizować można poprzez porównywanie tekstów trzech pierwszych, tzw. synoptycznych ewangelii. Po drugie, w niniejszej książce znaleźć można analizę tych fragmentów Nowego Testamentu, które formułują przepisy odnoszące się do kobiet. Po trzecie, również w Nowym Testamencie odnaleźć można pewne idee teologiczne, wyrażone poprzez symbolikę kobiecą. I te teksty stały się podstawą rozważań.
Od czasu powstania ksiąg Nowego Testamentu dzieli nas niemal dwa tysiące lat. Są to jednak teksty nam bliskie i wpływające zarówno na treść i praktykę wiary, jak też szerzej – na naszą kulturę w dużo większym stopniu, niż gotowi bylibyśmy przyznać. Dlatego też w ich lekturze starałam się odkryć te wymiary, które często są zapominane, a które wydają się szczególne ważne dla wierzących i krytycznie myślących kobiet.

Elżbieta Adamiak

Opis książki

Wesprzyj Więź

Matka Jezusa, jej krewna Elżbieta, Maria Magdalena, liczne bezimienne… Na kartach Nowego Testamentu nie brak kobiet, które w historii biblijnej odegrały istotną rolę. Elżbieta Adamiak wydobywa je z cienia, a analizując ich czyny i postawę Jezusa wobec nich, inspiruje do refleksji nad wyzwaniami, jakie stoją przed kobietami we współczesnym społeczeństwie i Kościele.

 

Rola Marty, Samarytanki, Marii Magdaleny – to karty zdawałoby się nowatorskie, tak mało obecne w nauczaniu Kościoła, zwłaszcza w Polsce.

Józefa Hennelowa, wstęp do książki Milcząca obecność

Wesprzyj Więź.pl

 

Kobiety nie są – w interpretacji Adamiak – tylko ofiarami, cudzymi własnościami czy towarzyszkami mężczyzn; kobiety aktywnie współtworzą chrześcijaństwo.

Magdalena Środa, Nowe Książki