Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Opiekun merytoryczny projektu:

dr Sebastian Duda

Koordynatorzy publikacji:

Aleksandra Miecznikowska

Zarządzanie według wartości

W projekcie „Zarządzanie według wartości”, wraz ze specjalistami z zakresu etyki, zarządzania, społecznej odpowiedzialności biznesu i badań społecznych, chcemy przenosić wartości personalistyczne na grunt biznesowy. Wierzymy, że wiąże się to z korzyściami dla nas samych, naszych współpracowników i podwładnych oraz z rozwojem firm i organizacji. Etyczne i zrównoważone podejście do przedsiębiorczości, osadzone w szacunku do człowieka i środowiska, w perspektywie długofalowej pozwala firmom na minimalizowanie ryzyk i rozwój biznesu.

Wesprzyj Więź.pl

Personalizm to jeden z najbardziej żywotnych nurtów współczesnej filozofii. Jeden z jego twórców – francuski myśliciel Emmanuel Mounier – uważał, że punktem wyjścia zarówno dla myślenia, jak i działania, powinien być człowiek pojmowany jako osoba obdarzona rozumem, wolą i godnością. Tak rozumiane człowieczeństwo jest bowiem źródłem niezbywalnych praw jednostek oraz wspólnotowej solidarności między nimi. Z tego powodu personalizm nie powinien być traktowany tylko jako filozoficzny system. To raczej pewna perspektywa myślowa, a także metoda działania i – przede wszystkim – zobowiązanie. Według Mouniera i innych prominentnych przedstawicielu tego nurtu (m.in. Jacquesa Maritaina  i Karola Wojtyły) personalizm wymaga przede wszystkim zaangażowania na rzecz innych. To próba budowania lepszych relacji między ludźmi, wystrzegająca się jednak utopii i konformizmu.