Wakacyjna promocja Wydawnictwa Więź

Lato 2021, nr 2

Zamów

Opiekun merytoryczny projektu:

Sebastian Duda

Koordynatorzy publikacji:

Aleksandra Miecznikowska, Bartosz Bartosik

Zarządzanie ludzką twarzą

Wakacyjna promocja Wydawnictwa Więź

„Zarządzanie z ludzką twarzą” to publikacja przygotowana przez Laboratorium „Więzi” z myślą o firmach, organizacjach i instytucjach publicznych. Proponujemy w niej personalistyczne podejście do zarządzania jako sposób nie tylko skuteczny, ale również etyczny.

Na całość składa się dwanaście tekstów napisanych przez ekspertów z zakresu zarządzania, rynku pracy, ekonomii, filozofii, psychologii, etyki, społecznej odpowiedzialności biznesu i giełdy. Przyglądamy się teoretycznym powiązaniom personalizmu z tematyką zarządzania i rynku pracy, szukamy praktycznych możliwości zastosowania personalizmu w organizacjach i pokazujemy korzyści płynące z całościowego spojrzenia na człowieka w zarządzaniu.

Publikacja jest efektem pracy seminarium „Zarządzanie według wartości” prowadzonego w 2018 roku przy Laboratorium „Więzi”.

Pobierz załącznik .PDF