Targi

Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Koordynatorzy publikacji:

Bartosz Bartosik

Kanon wolnych Polaków

„Kanon wolnych Polaków” to cykl warsztatów historycznych, które ma łączyć przeszłość i teraźniejszość, a także zachęcać Polaków do rozmowy na temat historii małej i dużej. Przez rozmowę o najnowszej historii Polski chcemy zrozumieć, jak decyzje milionów ludzi kształtowały – i wciąż kształtują – historię polskiej wolności. Paradoksalnie przybliżenie sobie samym historii ostatniego stulecia prowadzi do zrozumienia, że nie ma jednego kanonu polskich bohaterów czy najważniejszych wydarzeń, a każda rodzina, miejscowość, region, grupa społeczna może mieć swoją własną, unikalną opowieść. Chcemy stworzyć przestrzeń, by te opowieści powstały, a następnie je usłyszeć.

Wesprzyj Więź.pl

Wypracowany w trakcie warsztatu zestaw najważniejszych procesów z historii polskiej niepodległości, które wpływają na dzisiejsze życie Polek i Polaków, może być punktem wyjścia do rozmowy w gronie przyjaciół i rodziny. W innych kontekstach mogą powstawać inne kanony, a rozmowa o historii może okazać się dobrą okazją do budowania relacji i rozmowy mimo różnic – czy to pokoleniowych, czy światopoglądowych.

Wesprzyj Więź

Inicjatorem „Kanonu” był w 2018 r. Jacek Cichocki, koordynator projektu Oczyszczalnia – prowadzonego według nowatorskiej metody przez Laboratorium „Więzi” procesu refleksji nad ważnymi dla Polski wyzwaniami. J. Cichocki, we współpracy z kierownictwem Laboratorium „Więzi”, stworzył plan międzyśrodowiskowego warsztatu, który miał wyłonić najważniejsze procesy społeczne z perspektywy stulecia polskiej niepodległości. Następnie, aby poszerzyć „Kanon” o nowe perspektywy, zorganizowaliśmy otwarty warsztat w siedzibie warszawskiego Klubu Inteligencji Katolickiej z udziałem prof. Andrzeja Mencwela i prof. Andrzeja Friszkego.

Okazało się, że rozmowa o polskiej historii społecznej i politycznej może łączyć pokolenia i osoby o różnych światopoglądach. Wybrane podczas warsztatów procesy ilustrowała w czasie rzeczywistym facylitatorka graficzna Dorota Kostowska. Efekt jej pracy możecie zobaczyć na pasku u dołu strony. Jednocześnie własną propozycję „Kanonu” przygotowała redakcja „Więzi”. Możecie ją znaleźć w zakładce „Kanon” do pobrania.

Więcej informacji o projekcie, który został przesunięty w czasie ze względu na pandemię koronawirusa, na stronie internetowej: www.kanon.wiez.pl.