Wiosna 2022, nr 1

Zamów

Zmiana modelu władzy w Kościele koniecznie potrzebna

20 lutego 2020

18:00-20:00

W zimowym numerze „Więzi” dyskutanci z różnych katolickich opcji ideowych zgodzili się, że reforma modelu władzy w Kościele jest nieunikniona. Ale jaki ma być nowy model?

Jakich zmian w tej sferze potrzebuje obecnie Kościół? Jak może wyglądać Kościół mniej centralistyczny i feudalny, a bardziej apostolski? Czy Kościół może się czegoś nauczyć od demokracji? Jak dokonywać koniecznych zmian, nie naruszając tego, co stanowi o istocie Kościoła katolickiego? Jak może wyglądać większy udział kobiet w Kościele przyszłości? Jak zwiększyć udział duchownych i świeckich w wyborze biskupa?

O tym w czwartek, 20 lutego, o 18 w Klubokawiarni Pożyteczna w Warszawie przy ul. Nowy Świat 58 rozmawiać będą:

● Jolanta Olech USJK – urszulanka Serca Jezusa Konającego, sekretarka generalna Konferencji Przełożonych Wyższych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w Polsce
● Józef Majewski – antropolog mediów, teolog, dr hab., profesor Uniwersytetu Gdańskiego
● Wojciech Żmudziński SJ – socjusz przełożonego Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej Towarzystwa Jezusowego

Spotkanie poprowadzi Zbigniew Nosowski, redaktor naczelny „Więzi”

Czytasz Więź? Wspieraj od dziś

Zimową „Więź” można kupić na spotkaniu albo na naszej stronie

Zapraszamy!

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.