Zlot Niepołomicki: Obywatelskie Dni Skupienia

24-27 czerwca 2018

19:00-14:00

Strona wydarzenia

W dniach 24-27 czerwca odbędą się w Niepołomicach Obywatelskie Dni Skupienia, czyli ogólnopolski zlot organizacji pozarządowych. Wśród uczestników wydarzenia będą członkowie Laboratorium „Więzi”, którzy opowiedzą m.in. o projekcie „Oczyszczalnia”.

Jacek Cichocki (Laboratorium „Więzi”) poprowadzi sesję Szukając nadziei… Od oporu do programu, której celem będzie przedstawienie inicjatyw obywatelskich niosących nadzieję na zmianę społeczną. Obok „Oczyszczalni” zaprezentują się też Projekt Spięcie oraz Inkubator Umowy Społecznej.

Głównym celem Zlotu jest stworzenie przestrzeni do spotkania się ludzi działających w sektorze pozarządowym, umożliwienie im wymiany poglądów, autorefleksji, zaprezentowania i krytycznego przemyślenia swoich działań, a także podjęcie wspólnych inicjatyw na przyszłość. Cele te odzwierciedla program Zlotu, który jest na bieżąco aktualizowany na stronie wydarzenia.