Wiosna 2024, nr 1

Zamów

XI Zjazd Gnieźnieński: „Europa ludzi wolnych. Inspirująca moc chrześcijaństwa”

21-23 września 2018

11:00-15:00

Strona wydarzenia

W dniach 21-23 września pod hasłem „Europa ludzi wolnych. Inspirująca moc chrześcijaństwa” odbędzie się w XI Zjazd Gnieźnieński, którego gospodarzem będzie metropolita gnieźnieński abp Wojciech Polak, prymas Polski. „Więź” jest współorganizatorem Zjazdu i patronem medialnym tego wydarzenia.

W Zjeździe wezmą udział chrześcijanie różnych wyznań z całego kontynentu, ze szczególnym uwzględnieniem Europy Środkowo-Wschodniej: duchowni, politycy, myśliciele, publicyści. Tematyka Zjazdu będzie dotyczyć Europy i stojących przed nią wyzwań, w tym pytania o tożsamość europejską. „Kościół, chrześcijaństwo nigdy nie istnieje samo dla siebie. Chrześcijaństwo istnieje o tyle, o ile istnieje dla innych i o ile wychodzi na zewnątrz” – mówił podczas konferencji prasowej zapowiadającej Zjazd abp Wojciech Polak. W programie znalazły się wykłady, dyskusje warsztaty i modlitwy. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął prezydent RP Andrzej Duda.

Wesprzyj Więź.pl

Rejestracja do udziału w Zjeździe

Wesprzyj Więź

Wśród tegorocznych prelegentów znajdą się m.in. kard. Peter Turkson (przewodniczący watykańskiej Dykasterii do spraw Integralnego Rozwoju Człowieka), prof. Chantal Delsol, prof. Rocco Buttiglione, abp Grzegorz Ryś, bp Krzysztof Zadarko, Hanna Suchocka, Marek Jurek, Jerzy Buzek i wielu innych. Zjazd to także m.in. 22 praktyczne “Warsztaty chrześcijańskiej nadziei” prowadzone w małych grupach, koncert Stanisławy Celińskiej i Ekumeniczna Droga Wolności z gnieźnieńskiego rynku do katedry, w której wezmą udział przedstawiciele 1- Kościołów chrześcijańskich. Przewodniczącą Komisji Organizacyjnej XI Zjazdu Gnieźnieńskiego jest Marta Titaniec, a przewodniczącym Komisji Programowej – Zbigniew Nosowski.

Zjazdy Gnieźnieńskie to międzynarodowe, ekumeniczne kongresy laikatu, łączące intelektualną debatę z modlitwą i ekspresją artystyczną. Ich idea nawiązuje do Zjazdu Gnieźnieńskiego, który odbył się w 1000 r. Wówczas to do grobu św. Wojciecha w Gnieźnie, przybył cesarz Otton III, spotykając się zarazem z władcą Polski księciem Bolesławem Chrobrym. Wydarzenie to miało również charakter synodu kościelnego, podczas którego ogłoszono powstanie pierwszej na ziemiach polskich metropolii ze stolicą w Gnieźnie. Zjazd więc symbolicznie oznaczał przyjęcie Polski do grona państw europejskich.

Pełny aktualny program XI Zjazdu Gnieźnieńskiego można znaleźć na stronie internetowej tego wydarzenia.