Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Wszystko od nowa? Jak się odnaleźć w czasie interregnum?

19 kwietnia 2021

19:00-20:00

Strona wydarzenia

Czy jesteśmy gotowi na zmiany, jakie niesie ze sobą nowa epoka? O tym w poniedziałek, 19 kwietnia, o godz. 19.00 na profilu Facebookowym „Więzi” rozmawiać będą: Monika Kostera, Monika Rudaś-Grodzka i Jarema Piekutowski, a spotkanie poprowadzi Bartosz Bartosik.

Wesprzyj Więź.pl

Coraz powszechniejsze staje się dziś poczucie zmierzchu pewnego ładu instytucjonalnego, spajającego nas jako społeczeństwo i podtrzymującego wspólne imaginarium niezbędne w życiu każdej wspólnoty. Obecnie świat jawi się jako zbyt skomplikowany, żeby potrafiły go uporządkować ramy – również instytucjonalne – starych koncepcji, a jednocześnie dopiero po omacku wykuwamy w ich miejsce nowe idee. Jakie będą podstawowe wyzwania przyszłości? W jakim kierunku powinny pójść zmiany? Czy jesteśmy na nie gotowi?

Rozmawiać będą:

Monika Kostera –  ekonomistka, wykładowczyni, profesor nauk ekonomicznych, profesor nauk humanistycznych, profesor zwyczajna na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz profesor na uniwersytecie w Södertörn w Szwecji. W pracy badawczej zajmuje się zarządzaniem humanistycznym, etnografią organizacji, dezalienacją pracy oraz organizacjami dobra wspólnego, opublikowała na ten temat ponad 40 książek i wiele artykułów.

Monika Rudaś-Grodzka – historyczka idei, wykładowczyni, badaczka literatury polskiego romantyzmu, profesor nadzwyczajny w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, członkini Pracowni Literatury Romantyzmu. Jest pomysłodawczynią i redaktorką naczelną serii wydawniczej „Lupa Obscura” oraz serii edycji dokumentów osobistych „Archiwum Kobiet” w IBL PAN. Twórczyni podyplomowych studiów polsko-żydowskich i gender studies w IBL PAN.

Jarema Piekutowski – socjolog, członek zespołu i główny ekspert ds. społecznych thinkzine’u „Nowa Konfederacja”. Kierownik projektów badawczych, społecznych i kulturalnych. Współpracownik Centrum Wyzwań Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, PSDB i innych firm badawczych. Członek Zespołu Laboratorium „Więzi”. Ostatnio wydał: „Od foliowych czapeczek do seksualnej recesji”.

Wesprzyj Więź

Bartosz Bartosik – sekretarz Laboratorium „Więzi”.

Rozmowa inspirowana jest najnowszym numerem kwartalnika „Więź”.

 

Kwartalnik dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.