Wiosna 2024, nr 1

Zamów

„Więź” i socjalizm – prof. Andrzej Friszke i Misza Tomaszewski

17 maja 2018

18:00-20:00

Z historykiem prof. Andrzejem Friszkem oraz Miszą Tomaszewskim, redaktorem magazynu „Kontakt”, „Kultura Liberalna” będzie rozmawiać o tym, skąd się wzięła „Więź” i gdzie się sytuowała na ideowej mapie PRL. 

Wesprzyj Więź

„Kultura Liberalna” zaprasza na kolejne spotkanie w swoim seminaryjnym cyklu. Tym razem mowa będzie o katolicyzmie otwartym w powojennej Polsce. Inspiracją do rozmowy będzie miesięcznik „Więź”, założony na fali popaździernikowej odwilży przez świeckich katolików, którego pierwszym redaktorem był Tadeusz Mazowiecki.

Wesprzyj Więź.pl

Czym jest personalizm? Czy katolicy mogą wejść w dialog z socjalizmem i liberalizmem? Czy otwarty katolicyzm ma szansę na odegranie większej roli w polskim Kościele? Punktem wyjścia do dyskusji będzie programowy tekst Tadeusza Mazowieckiego „Dlaczego personalizm?”.

Gospodarzami tej edycji seminarium są Łukasz Bertram, Iza Mrzygłód i Adam Puchejda.