Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Weekend ekumeniczny Chemin Neuf

24-26 maja 2019

18:00-16:00

Strona wydarzenia

Wspólnota Chemin Neuf, we współpracy z Zespołem ds. Nowej Ewangelizacji KEP i Polską Radą Ekumeniczną, zaprasza do Łodzi na weekend formacji ekumenicznej w dniach 24-26 maja 2019. „Więź” jest partnerem medialnym wydarzenia.

Wesprzyj Więź.pl

Opierając się na przekonaniu, że, jak mówi List do Efezjan: „przez Jezusa w jednym Duchu mamy przystęp do Ojca” (Ef 2,18), chcemy wspólnie uczyć się rozpoznawać Ducha Świętego jako Ducha pojednanej różnorodności. Chcemy zastanawiać się, jak Duch Święty, pośród różnorodności naszych Kościołów, tworzy widzialną jedność Ciała Chrystusowego. Będą to dni wypełnione intelektualnymi poszukiwaniami (konferencje, panele, dyskusje), doświadczeniami duchowymi (wspólna modlitwa liturgiczna i spontaniczna, czas na modlitwę w ciszy, świadectwa) i czasem braterskim.

Wierzymy, że już teraz, w relacjach między chrześcijanami, którzy nie są jeszcze w pełnej jedności, możemy coraz lepiej rozpoznawać działanie Ducha Świętego. Lęk przed innymi, często różnymi od nas, oraz nieznajomość Ducha Świętego, sprzyja budowaniu murów. Wzajemne poznanie się oraz wspólne słuchanie tego, co mówi Duch do Kościoła, pozwala z kolei na lepsze rozeznanie i podjęcie dobrych kroków ku jedności według Bożej woli.

Koszt udziału wynosi między 95 a 130 zł. W cenie znajduje się wyżywienie, oprócz śniadań. Nocleg należy zorganizować we własnym zakresie. Zapisy odbywają się na stronie Wspólnoty Chemin Neuf.

PROGRAM

PIĄTEK, 24 MAJA 2019

Kościół ewangelicko-reformowany, ul. Radwańska 37

18:00 Przyjęcie uczestników
19:00 Rozpoczęcie weekendu
Konferencja inauguracyjna – Abp Grzegorz RYŚ – Duch pojednanej różnorodności
20:15 Wieczór modlitwy i świadectw

SOBOTA, 25 MAJA 2019

Kościół ewangelicko-reformowany, ul. Radwańska 37

8:30 Rozpoczęcie
Konferencja I – dr Kalina WOJCIECHOWSKA – Jedność w różnorodności – co mówi Pismo Święte?
10:30 Konferencja II – dr Jean-Daniel PLÜSS – Nowa Pięćdziesiątnica u źródeł ruchu zielonoświątkowego
12:15 Oficjum o jedność chrześcijan

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, ul. Stefana Żeromskiego 115

12:45 Przerwa obiadowa
14:30 Konferencja III – o. dr Adam STROJNY CCN –Ekumenizm w mocy Ducha Świętego
15:30 Świadectwo – ks. prof. Andrzej PERZYŃSKI – Światowe Forum Chrześcijańskie jako inicjatywa Ducha Świętego
16:00 Dyskusja panelowa – ks. dr Andrzej KUŹMA, bp Andrzej BAJEŃSKI, ks. Semko KOROZA, dr hab. Marek KITA – Jedność w różnorodności – łatwiej powiedzieć, niż zrealizować…
17:45 Refleksja osobista, spotkania w małych grupach
19:30 Kolacja
20:30 Wieczór uwielbienia i świadectw
22:00 Zakończenie

NIEDZIELA, 26 MAJA 2019

Kościół ewangelicko-reformowany, ul. Radwańska 37

8:30 Rozpoczęcie
Konferencja I – dr Jean-Daniel PLÜSS i ks. dr hab. Sławomir PAWŁOWSKI SAC – Rola Chrztu w Duchu Świętym na drodze do jedności chrześcijan
10:30 Nabożeństwo Słowa w Parafii Ewangelicko-Reformowanej
12:00 Wspólne podsumowanie

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, ul. Stefana Żeromskiego 115

Wesprzyj Więź

13:00 Przerwa obiadowa

Katedra rzymskokatolicka, ul. Piotrkowska 265

15:00 Msza Święta, przewodniczy abp Grzegorz RYŚ, Słowo głosi bp Marek IZDEBSKI
16:30 Zakończenie