rE-medium | Tygodnik Powszechny

Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Unia 1940-1948 – zapomniana organizacja?

26 listopada 2019

17:00-19:00

W jutrzejszej dyskusji w „Przystanku Historia” udział wezmą dr Marek Hańderek, prof. Andrzej Friszke, prof. Andrzej Nowak i prof. Rafał Habielski. 

Wesprzyj Więź

Instytut Pamięci Narodowej zaprasza na dyskusję wokół książki Marka Hańderka „Unia 1940–1948. Dzieje zapomnianego ruchu ideowego”. Spotkanie odbędzie się 26 listopada 2019 (wtorek), o godz. 17:30, w Centrum Edukacyjnym IPN im. Janusza Kurtyki „Przystanek Historia” przy ul. Marszałkowskiej 21/25.

Udział wezmą:
dr Marek Hańderek – Instytut Pamięci Narodowej
prof. Andrzej Nowak – Uniwersytet Jagielloński
prof. Andrzej Friszke – Instytut Studiów Politycznych PAN
moderacja: prof. Rafał Habielski – Instytut Pamięci Narodowej

Książka Hańderka prezentuje dzieje utworzonej w 1940 r. Unii –  organizacji polityczno-wojskowej, odwołującej się do katolickiej nauki społecznej oraz polskiego mesjanizmu. Liderzy Unii pragnęli, aby stała się ona zaczątkiem wielkiego ruchu ideowego  reformującego Polskę, Europę, a nawet świat. Na kartach książki zostały omówione zarówno różne formy aktywności unionistów w okresie okupacji oraz w pierwszych latach po zakończeniu II wojny światowej, jak i kwestie programowe.  Doktryna unionistyczna miała doprowadzić do ustanowienia nowego ładu międzynarodowego, opartego na moralności chrześcijańskiej, oraz sprawić, że ludzie raz na zawsze zerwą ze szkodliwymi ideologiami powodującymi chaos i wojny.